Biyografi ve Otobiyografi Arasındaki Farklar

Biyografi : Sanat, spor, siyaset,  bilim, edebiyat gibi alanlarda tanınmış, çalışmaları ile toplum tarafından bilinen ve yaşadığı döneme iz bırakmış kişilerin yaşamlarını  anlatan yazılara biyografi adı verilir . Çoğu kaynak  sevilen,  takdir edilen insanların yaşamının anlatıldığı yazılardır diye tanımlar var fakat  bu tanımlar hatalıdır . Çünkü yalnızca sevilen , takdir edilen kişilerin yaşamı  değil " iz bırakan " insanların yaşamı anlatılır. Zira yalnızca sevilen insanların  yaşamları anlatılsaydı yaşadığı döneme damgasını vurmuş birçok diktatörün biyografilerinin yazılmaması gerekirdi.
Otobiyografi : Bir insanın kendi hayatını, yaptıklarını veya yapamadıklarını, düşlerini , başarılarını ya da başarısızlıklarını başkalarıyla paylaşmak maksadıyla yazmış olduğu yazılara otobiyografi adı verilir . Otobiyografiler zaman zaman  günümüz iş hayatında işverenler tarafından istenen özgeçmişlerle aynı zannedilebiliyor . Bir birine çok benzemelerine rağmen otobiyografiler kişinin doğumdan otobiyografiyi yazdığı ana kadar ki genel bir bakış iken , özgeçmişler başvuru yapılan işle ilgili hayatımızdaki ayrıntılara yer verilen yazılardır . Öz geçmişler otobiyografiler kadar geniş yazılamaz sınırlandırılması gerekmektedir .

Biyografi ve otobiyografi arasındaki farklar
- Biyografilerde üçüncü şahsın ağzından anlatım ön planda iken , otobiyografilerde birinci şahsın ağzından anlatım kullanılır .
- Esasında her ikisinde de nesnel yargılar bulunması gerekirken otobiyografilerde yazar nesnellikten uzaklaşabilir .
- Otobiyografilerde metnin yazıldığı ana kadar ki yaşam öyküsü anlatılırken biyografiler bir yaşamın tamamını anlatır .


0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme