Cümlede Anlam İle İlgili Test Soruları

CÜMLEDE ANLAM TEST SORULARI

1-Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde  “tepe” kelimesi  aynı manada  kullanılmıştır?
I. Yaşı küçük olmasına rağmen  tepesi açılmıştı.
II. Adam büyük büyük ağaçların tepesine tırmanıyordu .
III. Tecer Dağı'nın tepesi çiçeklerle doluydu .
IV. Ağaçların altında dolaşırken tepemize elmalar düştü .
A) I ve II B) I ve IV C) II ve IV D) III ve IV

2-" Kalplerinde nefret değil aşkı taşıyanlara sevginin ne olduğunu anlatabilmek imkansızdır . "Cümlesinde hangi iki sözcüğün yerleri değiştirildiğinde cümle anlamlı olur?
A) nefret-sevgi
B) nefret- aşk
C) aşk-sevgi
D) kalp-nefret


3- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?
A) Ülkemiz bugünlerde çok sıcak .
B) Takımın en iyisi Ali'ydi.
C) Çocukların hepsi bahçede bekliyordu .
D) Okur-yazar oranı o yıllarda da çok yüksekti .
   
4-“Kırmızı kapı beyaz duvara çok yakışmıştı  ancak eşyaların koyu rengi bunlarla hiç uymamıştı .”
Bu cümledeki hangi kelimeler varlıkların niteliğini belirtmektedir ?
A) kapı - duvara - ancak
B) çok - beyaz - uymamıştı
C) kırmızı - beyaz - uymamıştı
D) kırmızı - beyaz – koyu

5- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "maddiyata çok düşkün" manası vardır ?
A) Yaptığı hata ona çok pahalıya mal oldu .
B) Bu kadar mal canlısı bir adamla karşılaşmamıştım .
C) Kurduğu iş yerinin karı onu çok mal sahibi yaptı .
D) Çevresinde malı mülkü onun kadar olanı yoktu .

6 - Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinde pekiştirme anlamı bulunmaktadır ?
A) Bu olaydan sonra kendisine  bembeyaz bir sayfa açtı.
B) Sarımsı dişleriyle gülümsemek hiç yakışmıyordu .  
C) Daldan topladığı eriklerin  acımtırak bir tadı var.
D) Kardeşi büyükçe oyuncak almıştı ona .


7- 1. Bu soruları yalnızca sen çözebilirsin .
    2. Bu soruları uğraşırsan çözebilirsin .
    3. Bu soruları hemen çözmelisin .
    4. Bu soruları senden başka kimse çözemez .
Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisi anlam olarak aynıdır ?

A) 1–4 B) 1–3 C) 2–3 D) 3–4

8 - 1-söylemekten  2-kırıcı da olsa  3-dürüst kalabilmek için  4-korkmayınız  5-gerçekleri
Yukarıdaki sözcük ve sözcük gruplarından anlamlı ve kurallı cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?
A) III-II-V–I-IV          B) II–III–V–IV-I
C) III–IV–II–V–I         D) III–V–I–IV–II

9-"Gün" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yaşantı, hayat" anlamlarında kullanılmıştır ?  
A) Muayene olmak için hastaneden randevu aldım .
B) Yirmi güne kadar beklenen haber gelir .
C) Zavallı adam ahir ömründe bir gün görmedi .
D) Buralarda kış günleri çok soğuk geçer .  

10-"Boy" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde " büyümek " manasına gelecek şekilde kullanılmıştır ?  
A) Arpalar iyiden iyiye boy vermeye başlamıştı .  
B) Çocuğun boyu yaşıtlarına göre çok uzundu .
C) Bu çubuklardan iki boy alsak işimizi görür .  
D) Yol boyunca ağzından tek kelime çıkmadı .

11- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere " ama " bağlacı getirilemez ?  
A) Çok meşhur bir yazarmış .........ben tanıyamadım .
B) Gücenmeyin ........ben bu isteğinizi yerine getiremeyeceğim .
C) Yeni bir kursa yazıldı ......... henüz başlayamadı .  
D) Bu elbise çok güzel ..... üzerine çok yakışmış .  

12 - Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "adam" kelimesi  "huyu iyi insan " anlamında kullanılmıştır?
A) Adam başı iki kitap zor düşüyor .
B) Fatih gerçekten adammış ki kavgaya tutuşmadı.
C) Bu işleri takip etmek için özel adamları var .  
D) Hoca onun iyi adamıdır .  


13 -"ilişmek" kelimesi , aşağıdakilerden hangisine "kalıcı olmayan , eğreti duran " anlamı katmıştır?
A) O yorgunlukla köşeye ilişiverdim .  
B) Masada duran kurabiyelere kimse ilişmesin .  
C) Elim kalemliğe ilişmiş olmalı ki bütün kalemler etrafa saçıldı .  
D) Ders çalışırken kimsenin ilişmesini istemem .

14 -"Bilmek" kelimesi  aşağıdaki cümlelerin hangisinde "tanımak, hatırlamak" manası katmıştır ?
A) Sana teşekkürü bir borç biliyorum .  
B) Markette gördüğümüz adamın kim olduğunu bildin mi ?  
C) Annemin bana niye kızdığını biliyor musun ?  
D) Ben de seni vefalı bir adam bilmiştim .

15- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "aşamalı bir durum" söz konusudur ?
A) Kedisiyle her gün bu parkta gezinir .
B) İkide bir sana laf dokundurmaya çalışıyor .  
C) Hep kendi çocuklarından bahsediyor .
D) Takım her geçen gün daha da güçleniyor .

16- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır ?
A) Sen kendinden başkasını sevemez misin ?  
B) Onun en büyük eksikliği insanlara tepeden bakmasıdır .  
C) Güzel bir gole imza attı .
D) Sınavda en yüksek notu alabilmek için çok çabaladı .

17- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir tanımlama yapılmıştır ?  
A) Satirik şiir toplumsal aksaklıkları dile getiren şiir türüdür .  
B) Didaktik şiir duygulardan ziyade bilgiyi ön plana alır .
C) Şair dediğin içerikten çok biçime önem vermelidir .  
D) Bana göre her şiirin insanı saran bir yanı vardır .

18- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yazılmak" kelimesi "kaydolmak" anlamında kullanılmıştır ?
A) Listenin en başına onun adı yazıldı .
B) Bu kitap 19. yy.da yazıldı .
C) Çok konuşunca başkan adını tahtaya yazdı .
D) Bu yıl özel bir okula yazıldı .   
Cevap Anahtarı
1
B
2
B
3
C
4
D
5
B
6
A
7
A
8
A
9
C
10
A
11
D
12
B
13
A
14
B
15
D
16
B
17
A
18
D
19

20

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme