Paragraf Tamamlama, Duyulara Seslenme ve Duygulara Seslenme

Özet : paragrafta duyulara seslenme konu anlatımı,paragraf tamamlama konu anlatımı,paragrafta ağır basan duygu konu anlatımı

Paragraf Tamamlama :
Paragraf tamamlama bir paragrafta anlam bütünlüğünü dikkate alarak eksik bırakılan bölümlerin tamamlanması demektir . Paragraf ile ilgili sorularda bir paragrafın giriş, gelişme ya da sonuç bölümlerinden birisi eksik bırakılır . Bu tür sorularda eksik bırakılan bölüm eğer sonuç bölümü ise paragraf metnin ana fikrini veren bir cümle ile tamamlanmalıdır . Paragrafın eksik bırakılan bölümü giriş bölümü ise paragrafta anlatılan konuyu tanıtmaya yönel,k bir cümle olmalıdır . 
Örnek :
…………..Çünkü spor yapan insanların vücutları fiziksel olarak en mükemmel şekline ulaşır . Spor vücudumuza sağladığı faydaların yanında ruhumuzu da dinlendirir ve huzura kavuşmamızı sağlar . Bu sebeple yaşımız genç ya da yaşlı olsun kendimizi sporun içerisinde tutmaya çalışmalıyız . 
Yukarıdaki paragrafın ilk cümlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir ?
A) Dikkatli yapılmadığı zaman spor sakatlıklara sebebiyet verebilir .
B) Hayatımızın her döneminde spor vaz geçilmez bir parçamız olmalıdır .
C) Spora layık olduğu değer yeteri kadar verilmemektedir .
D) Spor sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak durabiliriz . 
Cevap : B
Duyulara Seslenme :
İnsanların görme , işitme , koklama , tatma ve dokunma olmak üzere beş duyusu bulunmaktadır . Bir paragrafta bu duyularımızdan biri ya da birden fazlası ile ilgili ayrıntılara yer verilebilmektedir . Paragraf ile ilgili sorularda duyular ile ilgili olanlar genellikle "yukarıdaki paragrafta aşağıdaki duyulardan hangisi ile ilgili ayrıntılara yer verilmemiştir ? " şeklinde bir soru kökü kullanılmaktadır . 
Örnek :
Apartmanın giriş kapısının kolunu tutup kapıyı açmaya çalışırken demir kolun adeta eline yapıştığını hissetti . Gıcırtıyla açılan kapının arkasındaki sıcak su ile dolu kovadan yükselen buhar bir anda dikkati çekti . 
Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki duyu organlarından hangisi ile ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir ? 
A ) Görme    B ) İşitme    C) Koklama    D) Dokunma
Duygulara Seslenme :
İnsan olarak hepimizin kalben duyduğu bazı hisler bulunmaktadır . Bu hislerimize duygu adı verilir . Yaşadığımız duygulardan bazıları özlem , korku , karamsarlık , utanç , hüzün vb.dir. Paragraflarda anlatılanlara bakarak kişinin hangi duygu içerisinde olduğunu belirleyebiliriz .  Gurbette uzun yıllardır çalışan birinin memleketine ve sevdiklerine kavuşma isteğini anlatan bir paragrafta "özlem" duygusu ağır basar . 
Örnek :
Günümüzde "saygı" hemen hemen hepimizin dilinde olan ama birçoğumuzun davranışlarında ya da sözlerinde izlerini göremediğimiz ütopik bir kavram haline geldi . İnsanlar hep " saygı ! saygı ! " diyor ama iş menfaatlere geldiği zaman ne saygı kalıyor ne de sevgi . Bu durum beni her zaman derinden yaralamıştır .
Yukarıdaki sözleri söyleyen birinin hangi duygu içerisinde olduğu söylenebilir ? 
Cevap : Sitem 

Not : Duyu ve duygu kavramlarını birbirine karıştırmamak gerekir . Duygular hislerimiz duyular ise görme, duyma vb. yeteneklerimizdir .

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme