Paragrafta Başlık ve Paragraf Oluşturma

Özet : Paragrafta başlık nasıl olmalıdır ? Paragraf tamamlama ile ilgili önemli noktalar
Paragrafta Başlık :

Paragrafta başlığı kolay anlaşılması için her zaman iş yerlerinin levhalarına benzetmişimdir . Bir müşteri kasap yazan bir dükkana girdiği zaman mutlaka et ve et ürünleri ile karşılaşmalıdır . Kasap yazan bir dükkana giren kişi meyve sebze ile karşılaşırsa doğal olarak bu durum hiç de hoşuna gitmeyecektir . Başlık da bu örneklerde olduğu gibi yazılan paragrafın adeta bir giriş levhası gibidir . Okur başlığı gördüğü zaman içerikte anlatılanlar ile ilgili  bazı düşüncelere ulaşabilmelidir . Bir metne başlık verilirken dikkat edilmesi gereken iki husus vardır . Paragrafa başlık verirken paragrafın konusunu ya da ana fikrini göz önünde bulundurmalıyız . Konu ve ana fikri dikkate alarak oluşturulan bir başlık hem konuyu en kapsamlı biçimde kuşatır hem de metnin içeriğini en  iyi şekilde yansıtır . 
Örnek :
      Tiyatro edebi türler içerisinde diğerlerinden ayrılan önemli bir özelliğe sahiptir . Diğer tüm edebi türler okunmak için yazılmasına rağmen tiyatro metinleri oynanmak için yazılır . Bir tiyatro metnini elinize alıp da okumaya kalkarsanız hiçbir lezzet alamazsınız . Ama aynı metin sahnelenmeye başladığı anda adeta mezarından yavaşça kalkar ve dirilmeye başlar .
      Yukarıdaki metne en uygun başlık nedir ?
Cevap : Yukarıdaki paragrafta tiyatronun diğer edebi türler gibi okunmak için değil de oynanmak için yazıldığı anlatılıyor . Yani başlık "Tiyatronun Farkı" olabilir . 
Paragraf Oluşturma :
Paragraflar bir konuyu ele alan giriş , gelişme ve sonuç cümlelerinden meydana gelir . Bu bölümlerin uygun biçimde sıralanmasına paragraf oluşturma denilmektedir . Mesela bir paragrafın ilk cümlesi " Makale ise……." ifadesiyle başlamaz. Çünkü "ise" ifadesi, bu cümleden önce başka bir cümlenin olmasını gerektirir . "ise , yani , çünkü vb." ifadeler paragrafın gelişme bölümünde çokça kullanılır . Paragraf oluşturmada dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan biri de cümleler bir olay yazısına aitse cümlelerin olayların oluş sırasına uygun olarak dizilmesidir .
Örnek :
1- Bundan sonra tekrar kim bilir ne zaman buluşabiliriz diyerek ayrıldılar . 
2- Şiddetli bir yağmur yağıyordu ve iki eski dost yıkık dökük bir evin önünde karşılaştı . 
3- Hiç usanmadan bir birlerinden ayrı geçen yıllarda yaşadıklarını anlattılar .
4-  Sonra içerisinde soba yanan pencereleri puslu bir kahvehaneye giderek oturdular .
Yukarıdaki cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır ?
Cevap : cümlelerin oluş ve mantık sıralaması  2-4-3-1 şeklinde olmalıdır. 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme