Fiilimsi Soru Kalıpları ve Çözüm Yolları

Fiilimsi soruları sınavlarda karşımıza aşağıdaki şekillerde çıkar ve çözüm yolları da şu şekildedir :

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır ?

Çözüm yolu : Fiilimsiler isim-fiiller , sıfat-fiiller ve zarf-fiiller olmak üzere üç çeşittir . Bu tür sorularda şıkların üçünde aynı türden fiilimsiler kullanılır , birinde ise farklı türde bir fiilimsi kullanılır . Şıklar tek tek incelenerek farklı türde olan fiilimsi bulunur .

Örnek Soru : Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır ?
A ) Bana bakan adamı tanıyordum .
B ) Çocuğun yüzü tanınmaz hale gelmişti .
C ) Etrafına bakmadan koşuyordu .
D ) Yanımdan koşar adımlarla uzaklaştı .

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilden türemesine rağmen fiil olmayan bir sözcük kullanılmıştır ?

Çözüm Yolu : Fiiller kip ve kişi eki alarak çekimlenebilen kelimelerdir . Fiilimsiler ise fiillerden türemelerine rağmen fiilimsi ekleri alarak isim , sıfat ya da zarf olarak kullanılan kelimelerdir. Dolayısıyla bu tip bir soruyla karşılaştığımızda seçenekler içinde fiilimsi olan kelimeyi bulmalıyız .

Örnek Soru : Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilden türemesine rağmen fiil olarak kullanılmayan bir kelime bulunmaktadır ?
A ) Kapıyı açmak için yerinden kalktı .
B ) Bugün evde büyük bir şenlik yapılacak .
C ) Beni bir türlü anlayamadı .
D ) Kışları burada havalar çok soğuk geçer .

3. Yukarıdaki cümlede yer alan fiilimsinin özdeşi aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır ?

Çözüm Yolu : "özdeş" aynı demektir . Bu tip sorularda soru kökünden önce verilen cümle incelenir ve bu cümlede geçen fiilimsinin türü tespit edilir . Daha sonra seçeneklerde bu cümledeki ile aynı olan fiilimsi bulunur .

Örnek Soru :
" Kış gelirken tüm hazırlıklar tamamlandı ."
Yukarıdaki cümlede yer alan fiilimsinin özdeşi aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır ?
A ) Başarı çok çalışma ile kazanılır .
B) Dalgın bir biçimde mırıldanarak gidiyordu .
C ) Gereksiz konuşan adam iyi değildir .
D ) Her koşulda haddini bilmek gerekir .

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil eki alan kelime farklı bir görevde kullanılmıştır ?  

Çözüm Yolu : Sıfat-fiil eki alan kelimeler ya sıfat görevinde ya da adlaşmış sıfat görevinde kullanılır . Şıklar incelenerek farklı olan seçenek bulunur .
Örnek Soru : Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sıfat-fiil eki alan kelime farklı bir görevde kullanılmıştır ?
A ) Konuşan çocuğu öğretmen uyardı .
B ) Tanıdık bir yüz karşıma çıktı .
C ) Görünmez kaza bu olsa gerek diyordu .
D) Anlayanlar hemen parmak kaldırdı .

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil cümleye zaman/durum anlamı katmıştır ?

Çözüm Yolu : Zarf-fiiller cümleye zaman ya da durum anlamı katar . Eğer durum anlamı soruluyorsa "nasıl" sorusunu sorarız , zaman anlamı soruluyorsa fiile "ne zaman" sorusunu sorarız .

Örnek Soru : Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil cümleye zaman anlamı katmıştır ?
A ) Yağmur yağarken içeri girdim .
B ) Yanımdan koşa koşa uzaklaştı .
C ) Hiç dinlenmeden yürüyordu .
D ) Bağırarak beni korkutacağını sandı .

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tüm fiilimsi türleri bir arada kullanılmıştır ?

Çözüm Yolu : Seçenekler incelenir ve aynı seçenek içerisinde hem isim-fiil hem sıfat fiil hem de zarf-fiil bulunan seçenek tespit edilir ?

Örnek Soru :  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tüm fiilimsi türleri bir arada kullanılmıştır ?
A ) Tanıdık bir yüz görünce oradan uzaklaşıp kaçmak istedi .
B ) Susayan çiçekleri anlayamayan insanlara kızıyordu .
C ) İnsanları tanıdıkça hayvanları daha çok sevmek istedim .
D ) Yıkılası eller hanemi harap edip beni viran eyledi .

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi fiilimsidir ?

Çözüm Yolu : Cümlelerin yüklemi bulunur ve fiilimsi olan seçenek işaretlenir .

Örnek Soru : Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi fiilimsidir ?
A ) Bu dünyaya yalnız kalmak için gelmedim .
B ) Zamanla her zorluğa alışmayı öğrendim .
C ) İnsanı yücelten şey öğrenmektir .
D ) Yalnızlık Allah'a mahsustur .

8. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsi olmaktan çıkıp kalıcı isim olmuştur ?

Çözüm Yolu : İsim-fiiller ve sıfat-fiillerin bazıları fiilimsi olmaktan çıkıp kalıcı isim olabilir . Mesela çakmak , dolmuş , kazma bunlara örnektir .

Örnek Soru : Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi özelliğini kaybederek kalıcı isim olan bir kelime kullanılmıştır ?
A ) Geçmiş günleri özlemle anıyoruz .
B ) Tanışma bahanesiyle yanıma yaklaştı .
C ) Gezilecek yerler keşfetmeye çalıştık .
D ) Uçurtma yapmayı çok seviyordum .

Cevap Anahtarı
1
C
2
A
3
B
4
D
5
A
6
A
7
C
8
D
9

10

11

12

13

14

15

2 yorum:

  1. Yararlı bir: Yazı okunmasını, not alınmasını tavsiye ederim.

    YanıtlaSil
  2. Çok teşekkür ederim sınavlardan önce tekrar edilmesi gereken bir şey

    YanıtlaSil

Deneme