fiilimsi soru kalıpları ve çözüm yolları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
fiilimsi soru kalıpları ve çözüm yolları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Fiilimsi Soru Kalıpları ve Çözüm Yolları

Fiilimsi soruları sınavlarda karşımıza aşağıdaki şekillerde çıkar ve çözüm yolları da şu şekildedir :

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır ?

Çözüm yolu : Fiilimsiler isim-fiiller , sıfat-fiiller ve zarf-fiiller olmak üzere üç çeşittir . Bu tür sorularda şıkların üçünde aynı türden fiilimsiler kullanılır , birinde ise farklı türde bir fiilimsi kullanılır . Şıklar tek tek incelenerek farklı türde olan fiilimsi bulunur .

Örnek Soru : Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır ?
A ) Bana bakan adamı tanıyordum .
B ) Çocuğun yüzü tanınmaz hale gelmişti .
C ) Etrafına bakmadan koşuyordu .
D ) Yanımdan koşar adımlarla uzaklaştı .

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilden türemesine rağmen fiil olmayan bir sözcük kullanılmıştır ?

Çözüm Yolu : Fiiller kip ve kişi eki alarak çekimlenebilen kelimelerdir . Fiilimsiler ise fiillerden türemelerine rağmen fiilimsi ekleri alarak isim , sıfat ya da zarf olarak kullanılan kelimelerdir. Dolayısıyla bu tip bir soruyla karşılaştığımızda seçenekler içinde fiilimsi olan kelimeyi bulmalıyız .

Örnek Soru : Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilden türemesine rağmen fiil olarak kullanılmayan bir kelime bulunmaktadır ?
A ) Kapıyı açmak için yerinden kalktı .
B ) Bugün evde büyük bir şenlik yapılacak .
C ) Beni bir türlü anlayamadı .
D ) Kışları burada havalar çok soğuk geçer .

3. Yukarıdaki cümlede yer alan fiilimsinin özdeşi aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır ?

Çözüm Yolu : "özdeş" aynı demektir . Bu tip sorularda soru kökünden önce verilen cümle incelenir ve bu cümlede geçen fiilimsinin türü tespit edilir . Daha sonra seçeneklerde bu cümledeki ile aynı olan fiilimsi bulunur .

Örnek Soru :
" Kış gelirken tüm hazırlıklar tamamlandı ."
Yukarıdaki cümlede yer alan fiilimsinin özdeşi aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır ?
A ) Başarı çok çalışma ile kazanılır .
B) Dalgın bir biçimde mırıldanarak gidiyordu .
C ) Gereksiz konuşan adam iyi değildir .
D ) Her koşulda haddini bilmek gerekir .

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil eki alan kelime farklı bir görevde kullanılmıştır ?  

Çözüm Yolu : Sıfat-fiil eki alan kelimeler ya sıfat görevinde ya da adlaşmış sıfat görevinde kullanılır . Şıklar incelenerek farklı olan seçenek bulunur .
Örnek Soru : Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sıfat-fiil eki alan kelime farklı bir görevde kullanılmıştır ?
A ) Konuşan çocuğu öğretmen uyardı .
B ) Tanıdık bir yüz karşıma çıktı .
C ) Görünmez kaza bu olsa gerek diyordu .
D) Anlayanlar hemen parmak kaldırdı .

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil cümleye zaman/durum anlamı katmıştır ?

Çözüm Yolu : Zarf-fiiller cümleye zaman ya da durum anlamı katar . Eğer durum anlamı soruluyorsa "nasıl" sorusunu sorarız , zaman anlamı soruluyorsa fiile "ne zaman" sorusunu sorarız .

Örnek Soru : Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil cümleye zaman anlamı katmıştır ?
A ) Yağmur yağarken içeri girdim .
B ) Yanımdan koşa koşa uzaklaştı .
C ) Hiç dinlenmeden yürüyordu .
D ) Bağırarak beni korkutacağını sandı .

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tüm fiilimsi türleri bir arada kullanılmıştır ?

Çözüm Yolu : Seçenekler incelenir ve aynı seçenek içerisinde hem isim-fiil hem sıfat fiil hem de zarf-fiil bulunan seçenek tespit edilir ?

Örnek Soru :  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tüm fiilimsi türleri bir arada kullanılmıştır ?
A ) Tanıdık bir yüz görünce oradan uzaklaşıp kaçmak istedi .
B ) Susayan çiçekleri anlayamayan insanlara kızıyordu .
C ) İnsanları tanıdıkça hayvanları daha çok sevmek istedim .
D ) Yıkılası eller hanemi harap edip beni viran eyledi .

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi fiilimsidir ?

Çözüm Yolu : Cümlelerin yüklemi bulunur ve fiilimsi olan seçenek işaretlenir .

Örnek Soru : Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi fiilimsidir ?
A ) Bu dünyaya yalnız kalmak için gelmedim .
B ) Zamanla her zorluğa alışmayı öğrendim .
C ) İnsanı yücelten şey öğrenmektir .
D ) Yalnızlık Allah'a mahsustur .

8. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsi olmaktan çıkıp kalıcı isim olmuştur ?

Çözüm Yolu : İsim-fiiller ve sıfat-fiillerin bazıları fiilimsi olmaktan çıkıp kalıcı isim olabilir . Mesela çakmak , dolmuş , kazma bunlara örnektir .

Örnek Soru : Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi özelliğini kaybederek kalıcı isim olan bir kelime kullanılmıştır ?
A ) Geçmiş günleri özlemle anıyoruz .
B ) Tanışma bahanesiyle yanıma yaklaştı .
C ) Gezilecek yerler keşfetmeye çalıştık .
D ) Uçurtma yapmayı çok seviyordum .

Cevap Anahtarı
1
C
2
A
3
B
4
D
5
A
6
A
7
C
8
D
9

10

11

12

13

14

15