Ara Söz ( Ara Cümle ) Nedir ?

ARA SÖZ – ARA CÜMLE

       Cümlede herhangi bir ögenin ya da cümlenin tamamının anlamını pekiştirmek , açıklamak ya da kuvvetlendirmek için kullanılan söz gruplarına ara söz denilmektedir . Ara sözler cümle değerinde olursa bunlara ara cümle denilir .  Ara sözler ya da ara cümleler cümleden çıkartıldığında cümlenin anlamında herhangi bir bozulma ya da daralma meydana gelmez . Arasözleri cümle içerisinde iki virgül ya da iki kısa çizgi arasında gösteririz .

Örnekler:

·         Karşıdaki evi, yeşil olanı , görüyor musun ? (Bli. N, AS, Y)

·         Ayşe, geçen yıl bizim öğrencimizdi, bu yıl  yeni bir okula  başladı . (Ö, AC, ZT, D.T, Y)

·         Hasan'ı   takıma en son katılanı  çok beğeniyorum . (Bli. N, AS,  ZT, Y)

·         İyi bir dinleyici olmayı , çok başarılı olduğu bu yeteneği , kitaplardan  öğrenmişti. (Bli. N, ASDT, Y)

NOT: Ara sözler cümle içerisinde herhangi bir ögenin açıklayıcısı olarak kullanılabilir .

Örnekler:

·         Kadir , en iyi arkadaşım , dün okula gelmedi .
(Ö, AS, ZT, Y), (Ara söz özneyi açıklıyor . )

·         Sivas ' tan , soğuğun başkentinden , üzülerek ayrılıyorum .
(DT, AS, ZT, Y), (Ara söz dolaylı tümleci açıklıyor. )

·         Gelecek yıl  Kangal ' a , balıklı kaplıcası ile meşhur ilçeye , gideceğiz.
(ZT,  DT, AS,  Y), (Ara söz dolaylı tümleci açıklıyor. )

·         Borca girerek aldığım arabamı , ilk göz ağrımı , galeriye sattım .
(Bli. N, AS, DT, Y), (Ara söz belirtili nesneyi açıklıyor . )

·         Bir hafta sonra  – salı günü– yeni ders programı  hazırlanacak .
(ZT, Ö, Y), (Ara söz zarf tümlecini açıklıyor .)

NOT: Ara söz ya da ara cümleler cümlenin herhangi bir ögesinin açıklayıcısı olmayabilir .

Örnekler:

·         Sana söylediği şeyler, bundan adım gibi eminim, gerçeği yansıtmıyor . (Ö, AS, Y)
·         Okulun inşaatının önümüzdeki ay biteceğini   ki hiç sanmıyorum – söylüyorlar . (Bli. N, ASY)

2 yorum:

Deneme