Cümlenin Ögeleri İle İlgili Test - 2

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem isim tamlamasıdır ?

      A)     O , sevimli bir çocuktu .
      B)     Sorunları , hiç bitmeyen bir dertti .
      C)     Bizi soran yaşlı adamdı .
      D)     Mutluluğunun kaynağı çocuk sevgisiydi .

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öznesi zamirdir?

      A)     Seni geçen hafta  kursta göremedim .
      B)     Tatil olduğu için hiçbiri okula gelmemiş .
      C)     Öğretmen çalışma kitabını açmamızı istedi .
      D)     Misafirleri karşılamak için kapıya çıktık .

3.”Annem, çok güzel yemekler yapar.” Cümlesinde özne olan kelime, aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç görevindedir?

A)     Çarşıya giderken annemden izin aldım.
B)     Annem her gün bizi arar .
C)     Ağabeyim annemi  çok sever .
D)     Bu eşarp  annemin  bir hatırasıdır.

4.      Bu soğukta evsiz kaldı ,
          Evsiz adam sokak sokak geziyor  .

Yukarıdaki cümlelerin öğelerine ayrıldığında “evsiz” kelimelerinin görevi, sırasıyla hangisi olur?

A)     Yüklem- yüklem
B)     Zarf tümleci- yüklem
C)     Yüklem- zarf tümleci
D)     Zarf tümleci- özne

5. Aşağıdakilerin hangisinde vurgu , zaman üzerindedir?

A)     Kadir yarın akşam işten ayrılacak .
B)     Yarın akşam işten Kadir ayrılacak .
C)     Kadir yarın akşam işten ayrılacak .
D)     Kadir işten yarın akşam ayrılacak .

6. “Yakından geliyordu , kulaklarımızı tırmalayan ses .” cümlesinde öğelerin doğru dizilişi hangisidir?

A)     Özne-tümleç-yüklem
B)     Yüklem- tümleç-özne
C)     Tümleç-yüklem- özne
D)     Tümleç-özne-yüklem

7.Hangi cümlenin ögeleri “özne-dolaylı tümleç- yüklem” biçiminde sıralanmıştır?

A)     Ahmet Bey , bu ayki harcamalarını hesapladı .
B)     Ben , insanların sıkıntılarını gidermeyi düşünürüm .
C)     Yediden yetmişe herkes bu meydanda toplandı .
D)     Köşede açılan market çok sevildi .

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yalnızca  özne ve yüklemden oluşmaktadır?

A)     İşe giderken arkadaşıma rastladım.
B)     Gelecek günleri düşündükçe umutlanırım.
C)     Telefon eder etmez yola çıktım .
D)     Köpeğini kaybeden çoban üzgündü.

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi deyimdir?

A)     İnsanların beni takip etmesini hiç sevmem.
B)     Kitapta yazılanlara kısaca göz attım .
C)     Kapıyı kapatınca etrafı kontrol ettim .
D)     Elindeki paraya göz koyanlara kızdı .  

10.Aşağıdakilerin hangisinde ortak özne kullanılmamıştır?

A)     Kadın mutfağı temizledi ve yemekleri yaptı .
B)     Ödevlerini bitirdi sonra müzik dinledi .
C)     Hasan'ın kalbi vatan hasreti ile doluydu .
D)     Adam işe geldi , üzerini değiştirdi .

11.Aşağıdakilerin hangisinde cümlenin öğesi olmayan bir arasöz kullanılmıştır ?

A)     Ahmet , arkadaki gözlüklü çocuk , geldi.
B)     Köpeklere , sadık dostlarımıza , iyi davranalım .
C)     Göle , ruhumu dinlendiren yere , gidiyorum .
D)     Geçen yaz , hiç unutamıyorum , bize gelmişti .

12. “Hırslarının esiri olan insana  diyecek bir söz bulamıyorum . ” cümlesinde altı çizili öğe cümlenin hangi öğesidir?

A) Belirtisiz Nesne              B) Özne
C) Dolaylı tümleç                D)Zarf tümleci

13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi yanlış gösterilmiştir?

A)     Bir anda kapıya doğru yöneldi.
B)     Söylediklerime hiç  kulak asmadı .
C)     Arabanın kaportasını  tamir ettireceğiz.
D)     Kapı kırıldığı için yenisini aldık .

14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok zarf tümleci vardır?

A)     Hırsız polisi görünce hızla oradan kaçtı .
B)     İş bitince başka bir yere gittik .
C)     Kızgın adam sinirlenince kendini kaybetti .
D)     Arabayı kaçırınca çok yürüdü.

15.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yoktur?

A)     Evine, yeni bir koltuk takımı almıştı.
B)     Bankadaki hesabını kapatacakmış .
C)     Orada bulananların hepsi beni kutladı .
D)     Bu olayın ardından yaklaşık on yıl geçti .

Cümlenin ögeleri ile ilgili test - 1
Cevap Anahtarı
1
D
2
B
3
A
4
D
5
D
6
C
7
C
8
D
9
B
10
C
11
D
12
C
13
B
14
A
15
D
16

17

18

19

20

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme