Güzel Konuşmanın Toplum Üzerindeki Etkileri

     İnsanlar isteklerini ve beklentilerini konuşma yolu ile iletirler . Yalnız her konuşma da bireyler ve toplum üzerinde etki uyandırmaz . İnsanları etkileyici nitelikte bir konuşma yapmak için belirli şartların oluşması gerekir . Bu şartları şöyle sıralayabilir :

- Konuşmacı konuştuğu konu ile ilgili gerekli bilgilere sahip olmalıdır . Yani insanlar bir konu üzerinde konuşan kişiyi dinlerken , konuşmacının konuyu iyi bildiğini hissettirmesini beklerler .

- İyi bir konuşmacı yani toplumu etkileyebilecek bir konuşmacı sözleri ile etkili olduğu kadar duruşuyla da etkili olmalıdır . Yani konuşurken vücut dili ile verdiği mesajlar insanlar üzerinde en az konuşması kadar büyük etki yaratır .

- İyi ve etkili konuşmanın belki de en önemli özelliği davranışa dönüşmesidir . Yani dinleyenler konuşan kişinin söyledikleri ile günlük hayattaki tavırları arasında bir tutarlılık olmasını beklerler .


    Konuşmacı yukarıda belirttiğimiz temel kurallara uygun bir konuşma yaptığında insanlar üzerinde çok büyük etki uyandırırlar . Etkili bir konuşma milyonlarca insanı bir anda aynı hedef doğrultusunda harekete geçirebilir . Hatırlayın orduda hafif bir tedirginlik gördüğünde Fatih Sultan Mehmet atını denize doğru sürmüştü ve " Ya ben İstanbul'u alırım ya da İstanbul beni ! " demişti . İşte bu konuşma orduyu yeniden coşturmaya yetmişti . İyi bir konuşma insanları ikna ettiğinde konuşan kişiye yüz binlerce silah ve mermiden daha büyük bir güç sağlar . Unutmayın tarihteki bütün büyük adamların en büyük gücü silah değil söz olmuştur . 

2 yorum:

Deneme