İçerik ve Üslup Bildiren Cümlelere Örnekler

İçerik ( Konu ) Cümleleri

Bir metnin neyden bahsettiği , ne anlattığı , ne ile ilgili olduğu o metnin içeriği yani konusu ile alakalıdır . İçerik cümlelerini bulmak için metne " neyi anlatıyor " sorusunu sormamız gerekir . İçerik cümleleri ile ilgili örnekler şunlardır :

1. Yazar bu eserinde milyonluk bir şehirdeki yalnız yaşamları ele alıyor .
2. Şairin son şiirinde kenar mahallelerdeki yoksulluk ve çocuklar işlenmiş .
3. Ünlü şairin şiirlerinde hayatının bir anında tanıdığı hemen hemen herkes yer bulmuş .
4. Yazar bu hikayesinde anne babasını kaybeden bir çocuğun halaları tarafından Arabistan'a gönderilmesini ve orada bir eskici ile tanışmasını anlatıyor .
5. Bu şiirde sevdiğinden ayrılan bir insanın çektiği gönül yangınını bulabilirsiniz .

Üslup ( Biçem ) Cümleleri

Üslup şair ya da yazarın dili kullanma becerisidir . Yani içerik cümleleri " ne anlattığı " ile üslup cümleleri ise " nasıl anlattığı " ile ilgilidir .  Yani yazar ya da şairin dili sanatlı kullanması , sade kullanması , açık ve anlaşılır kullanması gibi ayrıntılar üslup ile ilgilidir . Bir metne " nasıl anlatmış " sorusunu sorduğumuzda üslup ile ilgili bilgiye ulaşmış oluruz . Üslup ile ilgili örnek cümleler şunlardır :

1.  Yazar düşüncelerini kısa ve sade cümlelerle okuyucuya aktarmayı başarmış .
2. Bu eserinde kenar mahalle insanlarını kendine özgü konuşma biçimleri içerisinde , yalın bir dille anlatmış .
3. Kitaplarında kullandığı akıcı dil okurun bir çırpıda kitabı bitirmesinin belki de en önemli sebebidir .
4. Servet-i Fünun sanatçılarında ağır ve sanatlı bir dil görmek şaşırılacak bir durum değil .

5. Bu şairin süslü cümlelerden uzak yalın bir anlatımı var .

12 yorum:

Deneme