Noktalı Virgül ve İki Noktanın Farkı

Noktalı Virgül İle İki Noktanın Farkı

Noktalı virgül ile iki nokta karıştırılmamalıdır . Noktalı virgül , açıklama yapmak için kullanılmaz . Bu sebeple noktalı virgülden sonraki sözcük  özel isim değilse  büyük harfle başlamaz .

a) Noktalı Virgül :

- Bağımsız sıralı cümleler arasında kullanılır . Örnek: '' Etraf  zifiri karanlığa bürünmüştü; şehirde   in cin  top oynuyordu '' .
- Cümlede birden çok virgül varsa noktalı virgül özneden sonra kullanılır . Örnek:  Yaşar Kemal ; dili çok iyi kullanan,  okuyucusuna yeni bilgiler veren , başarılı, zeki ve çalışkan bir yazardır .
- Ögeleri arasında  virgül olan sıralı cümleler arasında kullanılmaktadır . Örneğin : '' Mutluluktan , heyecandan içim içime sığmıyor ; haykırmak, kahkahalar atmak , gülmek istiyordum . Ya da diğer bir örnek:  '' At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır ''.
- Bir cümledeki öbekleri birbirinden ayırmak amacı ile  kullanılır. Örnek: '' Erkek çocuklara Mustafa, Kemal, Şuayip , Vahdet,  Ömer ;  kız çocuklara Hatice , Merve , Hüsne'' adları verilir.

b) İki Nokta:

- Hikaye ve romanlarda konuşma çizgisinden önce kullanılır .
Örnek:  Yasin Çavuş : Bu şekilde davranma , dedi.  Ateş düştüğü yeri yakar, yalnız kalırsın dedi.
- Bir tümce veya kelimeden sonra yapılacak açıklamalardan önce kullanılır.
Örnek : Kurtuluş Savaşı romancılarımızın adlarını sıralayalım : Halide Edip Adıvar, Turgut Özakman , Yakup Kadri Karaosmanoğlu.''
- Matematikte bölme işareti olarak kullanılır .
Örnek: 10: 5= 2
- Aktarma cümlelerinden önce kullanılır .
Örnek: Mustafa Kemal'in şu sözünü geçemeden edemeyeceğim :'' Yurtta Sulh Dünyada Sulh'' diyerek barışın önemini vurgulamıştır.


2 yorum:

Deneme