İsim ve Fiil Cümleleri İle İlgili Test Soruları

1 . Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin türüne göre ad cümlesidir ?
A) Çay bardağını masanın üzerine bıraktım .
B) İki gün sonra yanınıza geleceğim .
C) İnsanları bir birine yaklaştıran duygu sevgidir .
D) Bu turnuva bu sene ilk kez düzenleniyor .   
  
2.  Fiilimsi eki alan yüklemler isim cümlesi oluşturur .
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yukarıdaki açıklamaya uygun bir kullanım vardır ?
A) Onun için en kutsal şey bilgiydi .
B) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir .
C) Hayata renk katan en güzel varlık çocuktur .
D) Bizi tereddütten kurtaran şey bilmektir .

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yükleminin türüne göre diğerlerinden farklıdır ?
A) Karanlıkları aydınlığa çıkaran güzel yazılmış bir kitaptır .
B) Yıllardır bu küçük ve şirin kasabada yaşamını sürdürüyor .
C) Uzun zaman sonra ilk kez bu şehre geçen yıl geldim .
D) Bu romanımda hayatın ilginç yanlarını yazacağım .


4. (1) Küçük ve şirin bir kasabaydı . (2) Kasaba halkı geçimini balıkçılıkla sağlardı . (3) O kadar sakin bir yerdi ki bağıran bir tek insan yoktu . (4) Onlar için hayattaki en değerli şey huzurdu .

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi yüklemin türüne göre diğerlerinden farklıdır ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
   
5.  Aşağıdaki cümlelerden hangisi yükleminin türü bakımından diğerlerinden farklıdır  ?
A) Şu gördüğün adam benim en yakın dostumdur .
B) Bu çocuk bizim sınıfın en yaramaz öğrencisidir .
C) Kitaplar benim en iyi arkadaşlarımdır .
D) Duvardan sıçrayan taş parmağını yaraladı .
6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemine göre diğerlerinden farklı bir cümledir  ?
A) Bugün nedense çok üzgündü .
B) Masada birkaç kalem ve bir silgi vardı .
C) Bir anda bana çok kızdı .
D) Elinde tuttuğu bir tutam saçtı .
  
7.  Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemine göre farklıdır  ?
A) Ak akçe kara gün içindir .
B) El elden üstündür .
C) Parayı veren düdüğü çalar .
D) Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur .

8.
1. Evleri çok genişti .
2. Yaşına rağmen çok sağlıklıydı .
3. Araba biraz ilerimizde durdu.
4. Duvarları sarı renge boyadı.
5. Elindeki mendili çöpe attı .
Yukarıdaki cümlelerden hangileri yüklemine göre diğerlerinden farklıdır  ?
A) 1-2
B) 3-4
C) 4-5   
D) 1-4   

9.  Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemin yerine göre diğerlerinden farklıdır ?
A) Çok heyecanlandı bizi karşısında görünce .
B) Son zamanlarda çok düşüncesizdi .
C) Onu günlerce sabırla aradık .
D) Ev işlerinde çok titizdi .

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin türüne göre diğerlerinden farklıdır ?
A) Otobüs şehir merkezine on dakikada vardı .
B) Onun tertemiz bir kalbi vardı .
C) Bizimle gelmeye gönlü vardı .  
D) Hayatında uzun zamandır birisi vardı .   

11. “Yüklemi ek fiil almış isim olan cümlelere isim cümleleri denmektedir.”

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi isim cümlesidir?

A) İnsanı yüceltecek olan şey iyi ahlakıdır.
B) Bir insanın sıkıntını gidermek için çabalamalıyız.
C) Gelecek güzel günler için çalışmak gerekir.
D) Cahil insanın yanında kitap gibi sessiz olmalıyız.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kurallı bir fiil cümlesidir?

A) Anlıyorum geçen zamanın bıraktığı izleri.
B) Bu dünyanın neşesi çocuklardır.
C) İnsanı etkileyen gözler değil sözlerdir.

D) Ya hayır konuş ya da sus.Yapısına Göre Cümleler İle İlgili Test

Anlamına Göre Cümleler İle İlgili Test

Yüklemin Yerine Göre Cümleler İle İlgili Test

Yüklemin Türüne Göre Cümleler İle İlgili Test

Cevap Anahtarı
1
C
2
D
3
A
4
B
5
D
6
C
7
C
8
A
9
C
10
A
11-A  12-D

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme