Balık Baştan Kokar Atasözü İle İlgili Kompozisyon

Balık Baştan Kokar Atasözü İle İlgili Kompozisyon

 Bir ülkenin yönetiminin başında olanlar , bir ailenin reisi olanlar nasılsa orada bulunan kimseler  bu kişilere benzerler . Yani başta bulunan yöneticiler , başta bulunan aile bireyler zalimse , merhamet duygusundan yoksun ise burada yer alan kimselerde zalim olur , kötü olur .  Çünkü en yakınındaki kişilerden , yöneticilerden ister istemez etkilenirler . Fakat bir ülkenin yönetici iyi ise , zalim değil adaletli , eşitlikçi ve hakkaniyetli ise orada bulunan diğer çalışanlar da böyle olacaktır .

Yani o toplumdaki insanlar da bundan etkilenecek ve topluma ve insanlığa faydalı işler yapmaya çalışacaktır . Çünkü insanlar başında bulunan kişileri örnek alırlar , model alırlar ve bu şekilde hareket ederler .  Örneğin ailenin başı olan baba eğer çocuklarına örnek bir baba olmazsa , kötü alışkanlıklara sahip olursa o ailede yetişen çocuklar da  babasını model alacaklar ve bu çocuklar da kötü alışkanlıklara sahip olacak ve ne kendilerine faydalı olacaklar  ne de topluma faydalı olacaklardır . Yani balık baştan kokacaktır . Bundan dolayı yaşadığımız çevrede iyi insanlarla arkadaşlık  , dostluk kurmalı ve kendimize iyi insanları , yetişmiş insanları örnek almalıyız . İyi ile olursak iyi oluruz , kötü ile olursak kötü oluruz . Yani idaresi olan kişiler topluma model olmalı ve doğru olan işleri yapmalı , rüşvete , iltimasa göz yummamalı ve bunu toplumda normal bir şeymiş gibi görünmemelidir . Yoksa o toplum çözülmeye ve dağılmaya başlar .

İyi insanlardan bize zarar gelmez bundan dolayı insanlarla vakit geçirmeliyiz , eğer kötü insanlarla vakit geçiriri ve onları model alırsak başımıza olmadık işler açılabilir ve hayatımız olumsuz yönde ilerler ve topluma ve kendimize hiçbir faydamız olmaz .

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme