Sıfat Tamlamaları İle İlgili Test Soruları

Sıfat Tamlamaları  İle İlgili Test Soruları

1. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sıfat tamlaması kullanılmamıştır ?
A) Uzaklarda mavi bir yelkenli gördüm .  
B) Arabamız karanlık sokaklarda ilerliyordu .
C) Yazın yeşil çimenler üzerinde yuvarlanmayı çok seviyorum .
D) Dün arabamın lastiği ansızın patlayıverdi .
2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sıfat tamlaması bulunmaktadır ?
A) Pencerenin perdelerini rüzgar havalandırdı .
B) Arkadaşımın evi 2. sokakta bulunuyor .
C) Tatilde bizim köye gitmeyi düşünüyoruz .
D) İnsanların kalbi bazen çok acımasız oluyor .
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "soğuk" kelimesi sıfat tamlaması içerisinde kullanılmamıştır ?
A) Son zamanlarda bana çok soğuk davranıyor .
B) Buradan soğuk bir kış günü ayrılmıştık .
C) Soğuk davranışlar sergilemeye başladı .
D) Kapıda durdu ve soğuk bir su istedi .
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme sıfat tamlamasında sıfat görevinde kullanılmıştır  ?
A) Misafirlerle güzel güzel konuşuyordu .
B) Arabadan yavaş yavaş indi .
C) Yalnız benim için bak yeşil yeşil  .
D) Gökyüzünde kara kara bulutlar dolaşıyordu .
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "acı" sözcüğü sıfat tamlaması içerisinde kullanılmıştır ?
A) Dilin acısı da hiç çekilmiyor  .
B) Yemeğin tadı çok acı geldi  .
C) Bugün çok acı sözler işittik  .
D) Kaldırımda oturan adama acıdı .

6.  Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sıfat tamlaması kullanılmıştır ?
A) Bazı insanlar çok alıngan oluyor .
B) Elmaların bazıları çürük çıktı .
C) Bakıyorum da bazıları gelmemiş .
D) Ağaçların bazıları rüzgarda kırılmış .
7. "Sıvı" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması içinde kullanılmıştır ?
A) Sıvılar içerisinde bulunduğu kabın şeklini alır .
B) Mutfak tezgahının üzerine dökülen şey sıvıydı .
C) İnsanlar gün içinde sıvı içeceklere ihtiyaç duyar .
D) Gördüğüm sıvının rengi çok parlaktı .
8. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sıfat tamlaması kullanılmıştır ?
A) Yurtdışına bu yıl çıkmayı düşünüyoruz .
B) Okula ben de gideceğim .
C) Evlerinin önü çok yeşillikti .
D) Havalar iyice soğumaya başladı .
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması kullanılmıştır  ?
A) Karanlıkta yanımdakini göremedim .
B) Herkese beşer tane ekmek düştü .
C) Yıldızlar gece çok parlak görünüyor .
D) Doğaya asla zarar vermemeliyiz .
10. Aşağıdaki altı çizili kelime gruplarından hangisi farklı bir tamlama oluşturmuştur  ?
A) Gecenin karanlığında zorlukla ilerliyoruz .   
B) Suyun sesi çok hoş geliyordu .
C) Kapının gıcırtısı bizi rahatsız ediyordu .
D) Sulak arazilerden çok verim alınıyor .
Cevap Anahtarı
1
D
2
B
3
A
4
D
5
C
6
A
7
C
8
A
9
B
10
D4 yorum:

Deneme