Coğrafi Terimlerin Yazımı İle İlgili Kurallar

Coğrafi Terimlerin Yazımı

Coğrafi terimlerin yazımı ile ilgili kurallar şu şekildedir :

- " Güney , dünya , ay vb. " kelimeler terim anlamı ile kullanılıyorsa yani astronomi ya da coğrafya gibi bir bilim dalına ait olarak kullanılıyorsa büyük harfle başlar . Eğer bu kelimeler mecaz anlamda ya da günlük hayatta bir durumu ifade eden kavramlar olarak kullanılıyorsa küçük harfle başlar .

Örnekler :
1. Güneş Sistemi çerisinde yer alan gezegenlerden bir tanesi de Dünya'dır . ( Terim anlamlı olduğu için büyük harfle başlamıştır . )
1.  Bugün yoğun bir gün olacak , dünyalar kadar iş beni bekliyor .

2. Bir gök cisminin gezegen olması için uydusu olması gerekir , bizim gezegenimizin uydusu da Ay'dır . ( Ay bu cümlede terim anlamı ile kullanıldığı için büyük harfle başlamıştır . )
2. Akşamları ay ışığında yürümeyi çok severim .  ( Günlük hayatla ilgili bir kullanım olduğu için bu cümlede ay küçük harfle başlamıştır . )

3. Dünya'mız ile Güneş arasındaki uzaklık 149,5 milyon kilometredir . ( Terim anlamlı olarak kullanıldığı için büyük harfle başlamıştır . )
3. Evimiz kuzey cepheli olduğu için içeriye hiç güneş girmiyor . ( Terim anlamında kullanılmadığı için sıcaklık anlamına gelen güneş bu cümlede küçük harfle başlamıştır . )

Not : " Güneş , ay , dünya " kelimeleri terim anlamlı olduğunda özel isim değeri taşır ve büyük harfle başlar . Böyle bir durumda bu kelimelere gelen çekim ekleri kesme işareti ile ayrılır .

Örnekler :
- Yaklaşık 4,5 milyar yaşında olan Dünya'nın dönme hızı giderek yavaşlamaktadır .
- Milyarlarca gökı cismi Güneş'in etrafında dolaşmaktadır .

- Ay'ın atmosferi neredeyse yok denecek kadar azdır .

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme