Kaynaştırma Ünsüzleri Nelerdir ?

Kaynaştırma Ünsüzleri Nelerdir ?

Türkçe kelimelerin özelliklerinden biri de ünlü ile biten bir kelime ile ünlü ile başlayan bir ekin doğrudan yan yana gelememesidir . Böyle bir durumda kelime ile ek arasına bazı ünsüz harfler girer . Bu ünsüz harflere kaynaştırma ünsüzleri denilmektedir . Dilimizdeki kaynaştırma ünsüzlei " y, ş, s, n " dir .

Örnekler : Aşağıdaki kelimelerde yer alan kaynaştırma harfleri koyu kırmızı renk ile yazılmıştır ve kelimenin sonında kaynaştırma ünsüzünün kelime ile hangi ek arasına girdiği belirtilmiştir .

- Kapı - y - a ( kelime ile "-a" yönelme hal eki arasına girmiştir . )
- Baba- s - ı ( kelime ile "-ı" iyelik eki arasına girmiştir . )
- Yedi - ş - er ( kelime ile " -er" üleştirme sıfatının arasına girmiştir . )
- Oda - n - ın ( kelime ile "-ın" ilgi ekinin arasına girmiştir . )
- Ödev - i - n - e ( "-i" iyelik eki ile "-e" yönelme hal eki arasına girmiştir . )

Not : "-(i)di , -(i)miş, -(i)se ek fiilleri , "ile" bağlacı ve edatı , "-(i)ken" zarf fiil eki ünlü ile biten bir kelime ile birleştiğinde "(i)" ünlüsü düşerek araya "-y" koruyucu ünsüzü girebilir .

- öğrenci - y - (i) - di ( öğrenciydi )
- araba - y - (i) - mış ( arabaymış )
- gece - y - (i) - ken ( geceyken )
- Para - y - (i) - le ( parayla )
- sarı - y - (i) - se ( sarıysa )

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme