Atatürk "Türk Dili ve Edebiyatına Neden Çok Önem Vermiştir ?" Sorusuyla İlgili Yazı Yazınız .

Atatürk "Türk Dili ve Edebiyatına Neden Çok Önem Vermiştir ?" Sorusuyla İlgili Yazı Yazınız .

Bir topluluğu millet yapan çeşitli unsurlar vardır . Bu unsurlar içerisinde dil , ırk birliği , ülkü birliği en önde gelen hususlardır . Bunların içerisinde de en önemli olanların başında kuşkusuz dil gelir . Çünkü millet olmak için aynı dili konuşmak şarttır . Atatürk de bu gerçeği çok iyi bildiği için dilimize çok büyük önem vermiş ve hem dilimizin gelişimi hem d edebiyat alanında önemli çalışmalara öncü olmuştur .

"Türk dili zengin, geniş bir dildir. Her kavramı ifade kabiliyeti vardır. Yalnız onun bütün varlıklarını aramak, bulmak, toplamak, onlar üzerinde çalışmak lazımdır. (1930)" diyerek Atatürk dilimiz üzerinde yapılacak olan çalışmalara vereceği desteği göstermiştir . Atatürk milliyetçi bir liderdi ve milli hislerin oluşmasının milli bir dil ile olabileceğini iyi biliyordu . Çünkü aynı dili konuşmayan insanlar arasında kültürel ve manevi birlik sağlamak mümkün değildir . Atatürk dil meselesinin bir bağımsızlık meselesi olduğunu düşünüyordu ve bu düşüncesini  "Ülkesini yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır. (1930)" sözü ile ifade etmiştir .


Dil millet olarak varlığımızı devam ettirebilmemizin en önemli yoludur . Tarihte nice milletler vardır ki dilleri ile birlikte yok olup gitmişlerdir . Bu sebeple dilimize ve edebiyatımıza gereken önemi vermeliyiz . 

2 yorum:

Deneme