Gençliğe Hitabe'nin Cümlenin Ögelerine Ayrılması

Gençliğe Hitabe'nin Cümlenin Ögelerine Ayrılması

Bu yazımızda "Gençliğe Hitabe"dekicümleri ögelerine ayıracağız . Yanlışlık ya da eksiklik olduğunu düşündüğünüz cümleler için yorum yazarak görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz . Şimdi cümleleri ögelerine ayırmaya geçebiliriz :

1. Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini , ilelebet , muhafaza ve müdafaa etmektir .

- Ey Türk Gençliği : Cümle dışı unsur
- Muhafaza ve müdafaa etmektir : Yüklem
- Birinci vazifen : Özne
- Türk istiklalini ve Türk cumhuriyetini : Belirtili Nesne
-İlelebet : Zarf Tümleci

2. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur.

- Budur : Yüklem
- Mevcudiyetinin istikbalinin yegane temeli : Özne

3. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir.
- Senin en kıymetli hazinendir : Yüklem
- Bu temel : Özne

4. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır.
- olacaktır : Yüklem
- seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların : Özne
- İstikbalde dahi : cümle dışı unsur

5. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin!
- düşünmeyeceksin : Yüklem
- içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini : Belirtili nesne
- Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen : Zarf tümleci
- Vazifete atılmak için : zarf tümleci

6. Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir.
- tezahür edebilir : Yüklem
- bu imkan ve şerait : Özne
- çok namüsait bir mahiyette : dolaylı tümleç

7. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.
- olabilirler : yüklem
- İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar : yüklem
- bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili : belirtisiz nesne

8. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.
-olabilir : yüklem
- aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş : özne
- cebren ve hile : zarf tümleci ( edat tümleci )

9. Memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler.
- iktidara sahip olanlar : özne
- bulunabilirler : yüklem
- memleketin dahilinde
- gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde : zarf tümleci

10. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler.
- hatta : cümle dışı unsur
-tevhid edebilirler :yüklem
- bu iktidar sahipleri : özne
- şahsi menfaatlerini : belirtili nesne
- müstevlilerin siyasi emelleriyle : zarf tümleci ( edat tümleci )

11. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
- olabilir : yüklem
- millet: özne
- fakr ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş : belirtisiz nesne

12. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
- mevcuttur : yüklem
-muhtaç olduğun kudret : özne
-damarlarındaki asil kanda : dolaylı tümleç

3 yorum:

YORUMLARINIZI YORUMLAMA BİÇİMİNİ "ANONİM" SEÇEREK İSİM, MAİL ADRESİ VB. YAZMAK İLE UĞRAŞMADAN KOLAYCA YAYINLAYABİLİRSİNİZ. KÜÇÜK BİR TEŞEKKÜRÜN BİLE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİ OLDUĞUNU UNUTMAYIN...