Atatürk'ün Hayatı İle İlgili Neler Biliyorsunuz ?

Atatürk'ün Hayatı İle İlgili Neler Biliyorsunuz ?

 Mustafa Kemal 1881 yılında  Selanik'te dünyaya geldi . Anne adı Zübeyde Hanım , baba adı ise Ali Rıza Efendi'dir .  Mustafa Kemal'in baba tarafı  15 yy'da  Anadolu'dan Mekadonya'ya  iskan ettirilmiş olan  Kocacık yörüklerindendir . Annesi Züübeyde Hanım ise  Karaman'dan Rumeli'ye gelmiş olan  Konyar yörüklerindendir . Mustafa  Kemal Atatürk'ün  beş tane kardeşi vardır . Bu kardeşlerin adları  Ahmet , Naciye , Makbule , Ömer ve Fatma'dır .  Naciye dışında diğer kardeşleri küçük yaşta hastalanarak ölmüştür .  Mustafa Kemal Atatürk'ün babası olan Ali Rıza Efendi   Üsteğmen olarak görev yapmış , daha sonraları  katiplik ve gümrük memurluğu gibi farklı görevlerde bulunmuştur . Sonra da ticaretle uğraşmıştır . Mustafa Kemal 1896 yılına kadar doğduğu şehir olan Selanik'te kalmıştır . 

Mustafa Kemal 'in doğduğu bu şehirde farklı din ve inanca sahip olan insanlar yaşadığı için Mustafa Kemal'i bu şehir etkilemiştir . Ayrıca bu şehir işlek bir limana sahiptir . Mustafa Kemal 'in  düşünce yaşamının gelişmesinde Selanik, Sofya, Manastır  ve İstanbul gibi şehirler etkili olmuştur . Mustafa Kemal sırası ile şu okullara gitmiştir :
- Mahalle Mektebi
- Şemsi Efendi Okulu
- Selanik Mülkiye Rüştiyesi
- Selanik Askeri Rüştiyesi
- Manastır Askeri İdadisi
- İstanbul Harp Okulu
- İstanbul Harp Akademisi.
Okuduğu okullar Mustafa Kemal'e çok büyük katkılarda bulunmuştur . Örneğin ; Manastır Askeri İdadisi'nde arkadaşı Ömer Naci sayesinde edebiyata ilgi duymaya başlamış , Tarih öğretmeni Mehmet Tevfik sayesinde tarihe merak salmıştır . Namık Kemal , Ziya Gökalp gibi düşünürlerin eserlerini okumuştur .


Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Milli Mücadeleyi başlatmış ve Türk milletini arkasına alarak düşmanları yurttan atmıştır . O hiçbir zaman vatanından , vatan ve insan sevgisinden vazgeçmemiştir .  Eğitime çok önem vermiş , savaş yıllarında bile eğitimle ilgilenmeyi bırakmamıştır . Akıl ve mantığı sayesinde inanılmaz başarılara imza atmış ve Kurtuluş Savaşı'nı kazanmamızda etkili olmuş büyük liderdir  Gazi Mustafa Kemal .  Bağımsızlığımızın sağlanmasında büyük emeği geçmiş ve Cumhuriyet'i bizlere hediye etmiştir .  Ülkemizi yenilikler ile tanıştırmış ve siyasi , sosyal , kültürel , idari , ekonomik ve daha birçok alanda yenilikler yapmıştır . Türkiye Cumhuriyeti'nin Çağdaş uygarlıklar seviyesine ulaşması için her zaman ilim ve fen yolunda ilerlemiş ve bizlere de ilim ile ilgilenmemiz gerektiğini nasihat etmiştir . Hasta yatağında bile vatan sorunları ile ilgilenmiş ve hastalığını hiçe saymıştır . Mustafa Kemal'i saygı ve minnetle anıyorum .

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme