LGS - Sözel Mantık Soruları İle İlgili Temel Kavramlar-2

3. Yargının Sayısı Bakımından Önermeler :

A. Basit Önerme  : Tek yargılı önermelere denir .
- Yazarın son kitabı yarın çıkacak . ( Bu önerme nitelik bakımından olumlu , nicelik bakımından tekil , yargı sayısı bakımından basit önermedir . )
B. Birleşik Önerme : Çok yargılı önermelerdir . Birleşik önermelerde en az iki yargı bulunmaktadır . Bu önermelerde bazen yargılardan biri gerçekleşirse diğeri gerçekleşir . Ya da biri gerçekleşmezse diğeri de gerçekleşmez .

- Ders çalışırsa dışarı çıkabilir . (dışarı çıkma işi ve ders çalışma işi olmak üzere iki yargı vardır . )

Bazı önermeler de birden çok özne ya da yüklemden oluşur . Tek bir cümledir ama birden çok önerme çıkarabiliriz . Mesela " Okula Ahmet ve Mehmet gelmedi " cümlesinden " Okula Ahmet gelmedi " ve "Okula Mehmet gelmedi" önermelerini çıkarabiliriz . Bağlaçlarla kurulu önermelerde dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır :


- "Ve" bağlacı her iki önermenin de doğru olduğunu gösterir .
Örnek : Annem ve babam çok gençtir . ( hem annemin hem de babamın genç olduğu anlamı vardır . )
Not : "ne....ne" ve "hem....hem" bağlaçları da "ve" bağlacı ile aynı görevdedir .

- "Veya" bağlacı önermelerden en az birinin doğru olduğunu gösterir .
Örnek : Yoldan geçen taksi veya otobüstü .

- Bazı önermelerde tek yargı varmış gibi durmasına rağmen örtülü olarak birden çok yargı olduğu çıkarılabilir . Bu tür önermelere birleşikliği gizli olan önermeler denir .
Örnek :
- Bugün sadece Ahmet geldi . ( Bu önermeden "Ahmet geldi." "Diğerleri gelmedi" yargıları çıkarılabilir .)
- Macera romanları hariç her türlü kitabı okurum . ( Bu önermeden "her türlü kitabı okurum" , "macera kitaplarını okumam" yargıları çıkarılır .
- Ayşe , Hatice'den daha uzundur . ( Bu önermeden "Hatice uzundur." , "Ayşe daha uzundur" yargıları çıkarılabilir .

- Okullar beş gündür tatil . ( Bu önermeden "okullar tatil", "okullar beş gün önce açıktı" yargıları çıkarılabilir .

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme