Ulusal Egemenlik Konulu Kompozisyon Örneği


Ulusal Egemenlik Konulu Kompozisyon Örneği

Devlet bir toprak parçası üzerinde kanunları koyan , düzeni sağlayan yapıya denir . Egemenlik ise devletin bu imkanlarını kullanma yetkisi olarak tanımlanabilir . Tarih boyunca egemenlik haklarını kullanmaya yönelik çok sayıda sistem ortaya çıkmıştır . Bu sistemler içerisinde egemenliğin bir zümrenin elinde olduğu aristokrasi , tek kişinin egemenliği elinde bulundurduğu monarşi , din adamlarının egemenliği kullandığı teokrasi gibi birçok sistem bulunmaktadır .

Egemenliği kullanma biçimleri içerisinde en güzeli ulusal egemenliktir . Çünkü ulusal egemenlikte yönetim yalnızca bir ya da bir kaç kişinin elinde değil tüm milletin elindedir . Mesela Osmanlı Devleti döneminde egemenlik tek kişinin elindeydi ve babadan oğula geçerdi . Bu durum güçlü padişahlar döneminde sorun olmasa da bir padişah ölünce oğlu küçük olduğunda ya da lider vasıflı olmadığında çeşitli sorunlara yol açmıştır . Ancak ulusal egemenlikte halk idarecilerini özgürce seçer ve beğenmediği idarecileri yine hür iradesi ile görevinden alır . Bu yüzden ulusal egemenlik çok kıymetlidir .

Ulusal egemenlik halkın kendisini kendi rızası ile istediği kişiler aracılığı ile yönetmesidir ve bu yönetim şekli son derece demokratiktir . Ulusal egemenliği Türk milletine armağan eden ve 23 Nisan'ı "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" ilan eden Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygı ile minnet ve şükran ile anıyoruz . 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme