Kızlarını Okutmayan Milletler Oğullarını Manevi Öksüzlüğe Mahkum Etmiş Demektir Özdeyişi İlgili Deneme


Kızlarını Okutmayan Milletler Oğullarını Manevi Öksüzlüğe Mahkum Etmiş Demektir Özdeyişi İlgili Deneme

Öksüz sözlük anlamı olarak annesini kaybetmiş olanlara verilen addır. Öksüz kalanlar ise hayat mücadelesine en baştan yenik başlamışlar demektir . Elbette maddeten öksüz olmak çok zor bir durumdur ama manevî öksüzlük de çok kötü bir durumdur . Manevi olarak öksüz olmak okutulmamış , cahil bırakılmış bir anneye sahip olmaktır .


Hepimizin ilk öğretmeni annelerimizdir . Bizlere ilk eğitimi onlar verir . Onlar ne kadar bilgili ve kültürlü ise biz de o kadar bilgili ve kültürlü olabiliriz . Kızların okutulmaması gerektiğini düşünerek erken yaşta evlendirip çocuk sahibi olmalarına neden olanlar farkında olarak ya da olmayarak gelecek nesillerin manevi olarak öksüz yetişmesine sebep olmaktadırlar . Doğruluk , dürüstlük gibi değerleri bilmeyen ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri takip edemeyen bir annenin evladına iyi bir rehber olması da mümkün değildir . Bu yüzden gelişmek , ilerlemek ve dünya milletleri arasında saygın bir yer edinmek için mutlaka kızlarımızın eğitimine özel bir önem göstermeliyiz .


Evlatlarımızın manevi olarak öksüz yetişmemesi için bağnaz düşünceleri bir kenara bırakmalı ve kız erkek ayrımı yapmadan tüm çocuklarımızı çağın gereklerine uygun bir şekilde yetiştirmeliyiz . Bunu başarabildiğimiz zaman müreffeh bir ülke olabiliriz .

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme