İçinde Göz, Kulak, Ağız, Burun Ve Dil Geçen Beşer Tane Deyim Yazınız .


İçinde Göz, Kulak, Ağız, Burun Ve Dil Geçen  Beşer  Tane Deyim Yazınız .  

1) Göz ile ilgili deyimler:
* Göze  gelmek
* Göz  kamaştırmak
* Göz alıcı
* Göz aşinalığı
* Göz  boyamak
* Açlıktan gözleri dönmek
* Alıcı gözüyle bakmak
* Başım gözüm üstüne

2) Kulak ile ilgili deyimler:
* Kulak asmamak
* Kulak kabartmak
* Kulak misafiri olmak
* Kulaktan dolma
* Kulağına sokmak
* Kulağına küpe olmak
* Kulağı delik
* Kulaklarını dikmek


3) Ağız ile ilgili deyimler:
* Ağzının payını vermek
* Ağzına sakız olmak
* Ağzını  bağlamak
*Ağzından kapmak
* Ağzına bir bal parmak çalma
* Ağzından kaçırmak


4) Burun ile ilgili deyimler:
* Burun kıvırmak
* Burnu Kaf dağında
* Burun  buruna
* Burnundan solumak
* Burnu  kanamamak
* Burnundan kıl aldırmamak
* Burnunda tütmek
* Burun  şişirmek
* Burnunun ucunu görememek
* Burnunu sokmak
* Burnundan fitil fitil  getirmek


5) Dil ile ilgili deyimler şunlardır:
*  Dilinin ucuna gelmek
* Dilinin ucuyla
* Dili sürçmek
* Dili uzamak
* Dilinde tüy bitmek
* Dili açılmak
* Dili bir karış dışarı çıkmak
* Dili çözülmek

1 yorum:

Deneme