Atatürk’ün Gençliğe Verdiği Önem İle İlgili Kompozisyon Yazınız.


Atatürk’ün Gençliğe  Verdiği Önem İle İlgili Kompozisyon Yazınız.

Bir milleti geleceğe taşıyan ve o milletin gelişip kalkınmasını sağlayan gençlerdir . Gençlerin iyi yetiştirilmesi gerekir.  Çünkü gençler bizim geleceğimiz , bizim aydınlığımızdır . Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal de gençlere çok önem vermiştir .  Çünkü  gençler isterlerse her şeyi yapabilecek güçte olan , hırsta  olan azimli kişilerdir . Bunun için de Atatürk gençlere çok güvenmiş ve onlara cumhuriyeti emanet etmiştir . 


Gençler de bundan dolayı  çok çalışmalı ve ülkesini geleceğe iyi yönde taşımalıdır.  Çünkü gençlik  yorulmamak demek , ter dökmek demek , coşku demek , azim demek , başarı demektir . Mustafa Kemal Atatürk gençlere verdiği önemi şu sözle dile  gitmiştir : ‘’ Gençler,
cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz . Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız ’’ İşte buradan da anlaşılacağı gibi gençlerimiz cesaretli kimselerdir .  Onlar aldığı eğitim ve terbiye ile ülkemizi çağdaş uygarlıklar seviyesine çıkarak ve bizleri yücelteceklerdir .

Bunun için gençler çok çalışmalı ve ilerlemeye devam etmelidirler .Böyle olduğu zaman da başka ülkelere örnek bir Türkiye Cumhuriyeti ortaya çıkacaktır ve ülkemiz her alanda tanınacaktır .

2 yorum:

Deneme