Savaşın Çocuklar Üzerindeki Etkileri Nelerdir?


Savaşın Çocuklar Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Ne yazık ki günümüzde milyonlarca çocuklarımız  politik çatışmaların ,  savaşların  ve terör saldırılarının masum kurbanları olmaktadır . Bu şiddet eylemleri çocukların  yaşamında ciddi kalıcı izler bırakmaktadır . Savaşlar çocukların fiziksel , psikolojik ve  ahlaki gelişimleri üzerinde kalıcı izler bırakmaktadır . Savaşın çocuklar üzerinde çok şiddetli ve olumsuz sonuçları ortaya çıkar .

Savaşın olduğu yerde olan çocuklar gözleri önünde en yakınlarının öldüğüne ya da yaralandığına şahit olurlar . Savaş demek kan demek, gözyaşı demek, ayrılık demek, deprem, felaket demektir . Çocuklar savaşlardan dolayı  çok zorluklar çekmekte ve bu da onların psikolojilerinin bozulmasına neden olmaktadır . Onlar için sabah olmamaktadır, güneş doğmamaktadır. Çünkü savaşın olduğu yer hep karanlıktır, acıdır, derttir, ıstıraptır.   Ne yazık ki kimi çocuklar çocukluğunu yaşayamadan bu dünyaya veda ederler, kimi çocuklar ise ileride de savaş sona erse bile , yaşanılan acı olayları asla unutamazlar. Çünkü savaşın yıkıcı etkileri çoktur ve savaş insanlığı öldürür, insanlık denen şey kalmaz. Savaşın ardından çocuklarda ve ergenlerde çeşitli travmalar görülür. Çocuk uykuda bile terler, kötü rüyalar görür ve savaşın etkisini hiçbir zaman unutmaz. Çünkü savaş çocuklara yaşamayı unutturur, çocuk olduğunu unutturur. Savaşlardan dolayı binlerce çocuk aç kalır, susuz kalır,  kıyafetsiz kalır, evsiz kalır.  Çocuklarda bir zaman sonra salgın hastalıklar baş gösterir ve çocuk bu yaşam içinde hayat mücadelesine devam etmek zorunda kalır çünkü ayakta kalmak zorundadır. Çünkü yaşamak zorundadır. Vatanlarından ayrı kalmak zorunda kalırlar, mülteci olmak zorunda kalırlar ve farklı bir yerde yaşamaya mecbur kalırlar.

Tanımadığı bir ülkede yaşamak onlara acı verir, onları mutsuz eder. Tanımadığı insanlara şüphe ile bakarlar, kimseye hemen güvenemezler ve yabancı konumuna düşerler. Bunun için Yüce Allah hiç kimseyi vatanından ayrı bırakmasın ve bir an önce savaşlar son bulsun.

1 yorum:

Deneme