LGS Deneme Sınavı-2


Güzel bir gülüş”e sahip olmak, kişinin özgüvenini pekiştirerek, çevresiyle olan iletişiminde de önemli rol oynuyor. Yaş, cinsiyet, toplum içerisindeki sosyal statü, sosyoekonomik durum da gülüşü etkileyen diğer önemli faktörler arasında yer alıyor. Uzmanlar  güzel bir gülümsemenin 10 farklı şeklini anlattı.
-Ağız açık olup, alt ve üst dudak arasındaki mesafe ortalama 3 cm olmalıdır.
-Gülüş esnasında dudak köşeleri geriye simetrik bir şekilde sıyrılmalıdır. Ağız kenarında oluşan iki dikey çizgi birbirlerine paralel seyretmelidir.
-Şeker dil pozisyonu oluşturulmalıdır. Yani dil üzerinde bir şeker varmış gibi geride ve hafif çukurlaşmış şekilde konumlanmalıdır.
-Gözler ve göz kapakları açık ve hafif kısılmalıdır.
- Üst dişlerden en az 10 adedi dudak altından simetrik olarak görünmelidir.
-Alt ön dişlerin sadece kesici kenarları 1- 2 mm görünecek şekilde olmalıdır.
-Diş renkleri kişinin ten rengi ile uyumlu bir beyaz tonda olmalıdır.
-Dişetleri üst dudak altından 1 mm kadar görünmeli ve daha fazla kırmızı alan dikkat çekmemelidir.
İlk üç soruyu yukarıdaki parçaya göre cevaplandırınız.

2. Yukarıdaki metinde aşağıdaki anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?

A) Açıklayıcı anlatım - Sayısal verilerden yararlanma
B) Açıklayıcı anlatım - Tanık gösterme
C) Tartışmacı anlatım - Örneklendirme
D) Tartışmacı anlatım – Sayısal verilerden yararlanma
3. Yukarıdaki metinde yer alan altı çizili cümle ile aşağıdaki cümlelerden hangisi çatı bakımından özdeştir?

A) Geleneksel halk sanatlarımız günümüzde unutulmaya başladı.
B) Geleneksel sanatlaımızın yaşatılması için birçok ilde halk eğitim merkezleri kurslar düzenliyor.
C) Milli Eğitim Bakanlığı geleneksel sanatların çocuklar tarafından öğrenilmesine önem veriyor.
D) Tüm bu çalışmalar sayesinde geleneksel sanatların unutulmaması sağlanıyor.

4. Bulutlar dağlarda örgütleniyor
Yırtılan göklerin gazabından korkuyorum.
Zaman çentik çentik tükeniyor
Çaresizliğin azabından korkuyorum.
Yârin adıyla ıslatıyorum dudaklarımı
Yüreğimde renk renk çiçekler açıyor.
Bir yâr ki yüzünü saklar haramdan
Süzülür prizmamdan al, yeşil, mor. (B. Karakoç)
Yukarıdaki dizelerde kullanılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konuşturma                    B) Benzetme
C) Tezat                              D) Kişileştirme

5. “İki şey aklın hafifliğini gösterir ( ) Susulacak yerde konuşmak ( ) konuşulacak yerde susmak ( )
Yukarıdaki cümlede yay ayraç ile gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (;) (,) (.)    B) (;) (,) (,)    C) (:)(,)(.)     D) (:) (,) (…)

6. “Scrooge’un burnu ince ve uzundu. Yanakları pörsümüş, gözleri kızarmış, ince dudakları morarmıştı. Hırıltılı seslerle tıslayarak konuşuyordu. Saçlarına, kaşlarına ve sakallarına kır düşmüş; yaşlılığa doğru yelken açmıştı. Buz gibi bir insandı ve bu özelliği yüz hatlarına yansımıştı.”
Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ğır basmaktadır?
A) Betimleyici  anlatım    B) Tartışmacı anlatım
C) Öyküleyici anlatım     D) Açıklayıcı anlatım

Sanayi devrimi ile birlikte dünya endüstrisi hızla gelişti. Tüm insanlık tarihinden fazla üretim yapıldı son 100 yılda. Bir şeyler üretilince doğal olarak tüketilmesi de gerekiyordu ve aynı hızda tüketim çılgınlığı baş gösterdi. Bunun yanına teknolojik gelişmelerde eklenince özellikle son 20 yıl dünya koca bir alışveriş merkezine dönüştü. Bu gelişmeler doğal olarak Türkiye’yi de etkiledi ama bir farkla; Türkiye tüketiyor fakat üretmiyordu! Sonuç olarak Türkiye bir tüketim toplumu haline dönüştü.

Bunun için kısa bir araştırma yaptım ilk olarak Avrupa’yı baz alarak işsizlik oranlarını inceledim, tahmin edebileceğiniz üzere Avrupa’nın en yüksek işsizlik oranına sahip ülkelerinden biriyiz. Bu kadar çok nüfusa sahip olup işsizlik oranının yüksek olması ilk başta normal gelebilir ama derinlere indikçe bunun böyle olmaması gerektiğini anlarız. Daha sonra çalışan kesimin üretkenliği ile alakalı veriler buldum bu konuda da malesef Avrupa ortalamasının altındayız. Bir işçi saat başına ortalama olarak 28.5 dolarlık üretim yapıyor, bir çok Avrupa ülkesinde ki bu ülkeler içerisinde İrlanda, Hollanda, Yunanistan, Slovenya, Belçika gibi ülkelerde var, bu sayı 35-50 dolar arasında değişmekte. Yani nihayetinde üretim potansiyelimiz (işçi ve hammadde) yüksek iken bunu kullanamayışımız bir yana mevcut üretimimiz de verimsiz. (Volkan Çınar )
7. ve 8. soruları yukarıdaki parçaya göre cevaplayın.

7. Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Tüketim çılgınlığının temelinde çok üretim yatmaktadır.
B) Çalışanların üretkenliği konusunda Avrupa ortalamasının gerisindeyiz.
C) Nüfusu fazla olan ülkelerde işsizlik oranının yüksek olması normaldir.
D) Tüketim çılgınlığının artmasında teknolojik gelişmelerin de etkisi yadsınamaz.

8. Altı çizili cümleyi yazım ve noktalama açısından incelersek hangi kuralla ilgili hata yapıldığını söyleyebiliriz?
A) Sayıların yazımı
B) Özel isimlerin yazımı
C) Kısa çizginin kullanımı
D) Kesirli sayıların yazımı
 9. Bir yazıyı etkili kılan birçok faktör vardır. Bana göre yazarın en çok dikkat etmesi gereken nokta kendi ayak izlerini oluşturmaya çalışmasıdır. Çünkü başkalarının izlerini takip eden insan nereye varacağını bilemez.
Yukarıdaki parçaya göre bir yazarın en fazla dikkat etmesi gereken özelk nedir?
A) Evrensellik                     B) Özgünlük
C) Millilik                            D) Açıklık

10. Yukarıdaki afişten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Yarışma yetenekleri ortaya çıkarmayı amaçlıyor.
B) Ayrıntılı bilgileri öğrenebileceğimiz yerler bellidir.
C) Sahnede yeteneklerini sergilemek isteyenler de katılabilir.
D) Yarışmaya katılabilmek için ön elemeyi geçmek gerekir.

11. “İsmin “-e, -de, -den” eklerini alan kelimeler cümlede çoğu zaman yer tamlayıcısı olarak kullanılır. Ancak bu eklerden birisini alan kelime zaman anlamı taşıyorsa zarf tamlayıcısı olur.”
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-e, -de, -den” eklerinden birisini alan kelime farklı bir öge olarak kullanılmıştır?
A) Okuldan çıkınca bizim evde buluşacağız.
B) Kitapları öğleden sonra kütüphaneye vereceğiz.
C) Haftasonu hep birlikte sinemaya gideceğiz.
D) Sınavla ilgili bilgiler panoya asıldı.

12. Bazı fiilimsi ekleri zaman ekleri ile karıştırılabilmektedir. Ancak zaman eklerinin kişi eklerini alabildiğini, fiilimsilerin ise alamadığını bilirsek hata yapmayız.
Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki seçeneklerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?
A) En güzel yıllar uçup gitmiş biz fark edemeden.
B) Annem bitmiş şişeleri kenara ayırdı.
C) Daima alışılmamış sorular sorardı.
D) Kasiyer açılmış paketleri kenara ayırdı.

13.
1. Bardaktaki suyu telefonun üzerine döktü.
2. Şiir okuma yarışmasına katılabilmek için çok ter döktü.
3. Çocuğun uzayan saçları gözlerine dökülüyordu.
4. Son baharın gelmesi ile yapraklar da döküldü.
“Dökmek” sözcüğü yukarıdaki  numaralandırılmış cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
A) 4          B) 3          C) 2          D) 1

14. Saygı günümüzde insanların pek önem vermediği ütopik bir kavram haline geldi. Menfaatler insanlardan çıkar sağlandığı sürece yakınlık gösterilmesini öğütlüyor. Bu durum ne kadar da acı. Bizi biz yapan kıymetler  sırayla aramızdan ayrılıyor. Bu hususta yeni neslin özensiz oluşu beni derinden yaralıyor.

Yukarıda parçada hangi duygunun ağır bastığı söylenebilir ?

A) Pişmanlık    B) Özlem   C) Yakınma  D) Korku

15. “Yazılışları ve okunuşları aynı olan sözcüklere sesteş sözcükler denir.” Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sesteş değildir?
A) Gelecek yıl Ayşe hala Türkiye’ye geleceğini söyledi.
B) Fidanları dikmeden önce bahçedeki taşları ayıklamaya başladık.
C) Uzun yaşamaktan daha önemli olan iyi yaşamaktır.
D) Her Türk gibi o da çay içmeyi çok seven biriydi.

16. Bazı insanlar vardır ki kimseye muhtaç olmamak için ellerinden gelen çabayı gösterirler. Böyle insanlar hem kendisini hem de ailesini hiç kimseye muhtaç etmemek için kolay zor demeden her işi yapmaya çalışırlar.

Yukarıda özellikleri verilen insanları tanımlamak için kullanılabilecek olan deyim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pireyi deve yapmak
B) Gözünü budaktan esirgememek
C) Burnu kaf dağında olmak
D) Ekmeğini taştan çıkarmak17. Yukarıdaki noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?

A) !          B) :          C) ,          D)

Düzenlenen bir futbol turnuvasına Sivas ilinden A ve B takımları, Mersin’den C ve D takımları, Çorum’dan E  takımı, Kırşehir’den F takımı, Samsun’dan G takımı ve Niğde’den H takımı katılmıştır. Turnuvanın statüsüne göre aynı ilin takımlarından aynı haftada birisi içeride oynarken diğeri dışarıda oynamıştır. Turnuvanın maç programı ile ilgili olarak bilinenler şunlardır :
·         A takımı ilk maçını içeride H takımı ile oynamıştır.
·         D takımı ilk maçını deplasmanda oynamıştır.
·         G takımı ilk haftada Mersin takımlarından birisi ile oynamıştır.
18. ve 19. soruları yukarıdaki bilgilere göre cevaplayın.
18. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) İkinci hafta B takımı içeride F takımı ile oynamış olabilir.
B) H takımı ikinci maçında C takımı ile oynamış olabilir.
C) E takımı ilk hafta deplasmanda oynamıştır.
D) Samsun takımı ikinci maçını kendi evinde oynamıştır.

19. İkinci hafta maçlarında D takımının maçı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A)  H takımı ile oynamıştır.
B)  C takımı ile oynamıştır.
C)  E takımı ile oynamıştır.
D)  F takımı ile oynamıştır.


20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlam ilişkisi bulunmaktadır?
A) Kimseden medet ummayayım diye gece gündüz demeden çalışıyor.
B) Yüreğinde açılan yaraları saklayabilmek için çok mücadele veriyor.
C) Geleceğe umutla bakıyor çünkü diktiği fidanların ağaca döneceğinden emin.
D) Her işi severek ve emek harcayarak yaptığı için başarılı olacağından şüphesi yok. 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme