Aşağıdaki Afişleri İnceleyerek Türkçenin Toplumsal Birlik Oluşturmadaki Rolü Üzerine Bir Kompozisyon Yazınız.

Aşağıdaki Afişleri İnceleyerek Türkçenin Toplumsal Birlik Oluşturmadaki Rolü Üzerine Bir Kompozisyon Yazınız.

Afişlerde Türkçenin önemi ile ilgili yazılan yazılar şunlardır:
* Birliğimiz Türkçe ile, dirliğimiz Türkçe ile
* Dilini koruyan ülkesini korur.

Ana Dilim

Türkçe bizim için en önemli dildir. Çünkü ana dilimiz Türkçedir.  Dilimiz bizi biz yapan, bizi başka toplumlardan ayıran en önemli unsurlardan biridir. Türkçe bizim milli benliğimiz, ata yadigarımız, geçmişimiz, kültürümüz, kısacası her şeyimizdir. İnsanın kendi lisanı çok önemlidir. Türkçe bizi bir araya getiren,  bizim birbirimizi daha iyi anlamamızı sağlayan ana dilimiz,  değerli lisanımızdır. Nasıl ki her milletin kendi ana dili o millet için önemli ise Türk dili de Türk milleti için son derece muazzam ve değerlidir. Bunun için Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden korumalıyız ve Türkçe kelimeleri kullanmalıyız.

Türkçenin toplumsal birlik ve beraberlik oluşturmadaki rolü ise şudur:   Tarihimizi, gelenek ve göreneklerimizi, örf ve adetlerimizi, kültürümüzü bu dil sayesinde öğrendik. Atalarımız da bu dili kullandı ve bu ana dili bize miras bıraktı. Türkçe varsa Türk Milleti vardır.  Dilini bilmediğimiz yabancı bir ülkede yaşıyor olsaydık çok zorluklar çekerdik. Çünkü anlamını bilmediğimiz dilin olduğu bir ülkede yaşamak bize acı verirdi ve bu durumda üzülürdük. Oysa kendi ülkemizde bizi anlayan, dinleyen, insanlar var. Çünkü onların da ana dili Türkçe ve onlar da bizim gibi. Bizi birleştiren ve bütünleştiren dil Türkçe. Onun için dilimizi yozlaştırmamalıyız. Açtığımız iş yerlerine, mağazalara, dükkanlara vb. yabancı isimler koymamalıyız.

Benliğimizi yitirmemeliyiz. Kendimiz olmalıyız. Bayramlarda, düğünlerde, törenlerde, eğlencelerde Türkçe konuşarak mutlu oluruz, bir ve beraber oluruz.  Başka milletlerin esiri olmamak için bu dile sahip çıkmalıyız.

4 yorum:

Deneme