Karanfiller ve Domates Suyu Metnindeki Birinci Kişili Cümleler


Karanfiller ve Domates Suyu Metnindeki Birinci Kişili Cümleler

Birinci şahsın ağzından anlatımda kahraman hem olayı yaşayan hem de anlatandır. Yani anlatıcı olayın kahramanlarından birisi ise birinci şahsın ağzından anlatım vardır. “Karanfiller ve Domates Suyu” metnindeki birinci kişili cümlelere şunlar örnek olarak verilebilir.

- İşte böyle bir yerde köyün insanlarını düşünüyorum.
- Şimdi artık kimi sevdiğimi, kime saygı duyduğumu biliyorum.
- Kör Mustafa nasıl becerdi bilmem.
- Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur, dedik.
- Bilmedik ki dişle, tırnakla, kanla, canla tabiat denilen canavarı yenmek lazım gelir.

- Bendeniz bu mü­cadeleye şahidim. Mustafa’nın kör gözü hiddetten ala bulandığı günleri hatırlıyorum.
- Hey arslan Mus­tafa, der; uzakta bir çam gölgesinden korkunç kavgayı seyrederdim.
- Bir sabah her zamanki çamın altına vardım ki bir köylü kadın, üç çocuk garip birtakım taşlar, tahtalar, saclarla bir şeyler yaparlar.
- Onu gördüm mü toparlanıyor; hayret, sevgi ve saygı ile bakıyorum.
- Koca yaylamızın üzerinde böyle milyonlarca insan bulunduğunu düşünüyorum.
- Yine dünya yuvarlığı üzerinde böyle milyonlarca insanın tırnakları, nasırları, tek gözleri, tek kollarıyla bir ejderha ile kavga etmek için bekleştiklerini düşünüyorum.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme