Saygının Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi Konusunda Konuşma

Saygının Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi Konusunda Konuşma

Sevgili Arkadaşlar, “Büyüklere, yaşlılara, değeri yüksek olanlara, kutsal bilinen kimselere, şeylere karşı duyulan, sevgi ve çekinmeyle karışık bağlılık duygusu.” olarak tanınan saygı kavramı bir toplumun huzur ve barış içerisinde yaşayabilmesi için en önemli olan konulardan birisidir.

İnsanlar topluluk halinde yaşayan varlıklardır. Yani hepimiz başka insanlarla iç içe, onlarla birlikte yaşarız. Birlikte yaşarken birbirimizin farklılıklarına, düşüncelerine, inançlarına saygı göstermemiz gerekir. Bizim isteklerimiz olduğu gibi başkalarının da istekleri olduğunu bilmeli ve onlara saygı göstermeliyiz. Saygılı olduğumuz zaman toplum içerisinde huzur olur, barış ve kardeşlik ortamı oluşur. Saygının olduğu toplumlarda insanlar birbirlerinin haklarını gözetir ve işbirliği içerisinde hareket ederler. Saygı güzeldir lakin tek taraflı bir saygı bizi yıpratır. Biz insanlara saygı göstermeliyiz ama başkalarının da bizlere saygı göstermesinin en doğal hakkımız olduğunu unutmamalıyız.

Kıymetli arkadaşlar, saygının temelinde kendimize yapılmasından hoşlanmayacağımız bir şeyi başkasına yapmamak vardır. Biz kendimiz için istediklerimizi başkaları için de isteyebilirsek o zaman gerçek manada saygıyı öğrenmiş oluruz. Saygının olduğu toplumlarda da her daim barış ve kardeşliğin egemen olduğunu unutmayalım.  

1 yorum:

Deneme