İyilik İle İlgili Deyim Ve Atasözleri

 

İyilik İle İlgili Deyim Ve Atasözleri


İyilik; iyi olma durumu, iyi olanın niteliği anlamına gelir. Diğer bir anlamı ise karşılık beklemeden yapılan yardıma iyilik denir.

İnsan ömrü yettiği sürece iyi olmalı, iyi davranışlarda bulunmalıdır. İyi olan insanlar yüreği sevgi dolu olan kimselerdir.


İyilik  ile ilgili şu atasözleri vardır:


* İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik er kişinin kârı.

* İyilik iki baştan olur.

* İyiliğe iyilik olsaydı, koca öküze bıçak dayanmazdı.

* İyilik et kele, varsın söylesin ele.

* İyilik et denize at, balık bilmezse Halik bilir.

* Hayır dile komşuna, hayır gele başına.

* Sağ elin verdiğini, sol el görmesin.

* Ne edersin kendine, edersin kendi kendine.

*Kötüden iyilik beklenmez.

* Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.

* İyiliğe “nereye gidiyorsun?”  demişler, “Kötülüğe” demiş.

* İyilik eden iyilik bulur.

* İyilik et, kötülük bul.


*Âdem oğluna iyilik yaramaz.

* Kötülük görmeyen, iyiliğin değerini bilemez.

* Her kime iyilik edersen sakın ondan kendini.

* İyiliğe iyilik yap, kötülüğe kötülük yapma.

* Ne ekersen, onu biçersin.

* Yaptın iyiliği başa kakma.

* İyilik gariptir.

* Bugün banaysa yarın sana.

* İyilik gibi âlemde  sermaye olmaz.
 İyilik ile ilgili deyimler ise şunlardır:

-  iyilik görmek

- iyiliği dokunmak

- hayırsever olmak

- gönlünden kopmak

- iyilik bilmek

- iyilik bilmez

-iyilik sağlık

 

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme