“Kibir Bele Bağlanmış Taş Gibidir Onunla Ne Yüzülür ne Uçulur.” Sözü İle İlgili Kompozisyon Yazınız.

 “Kibir Bele Bağlanmış Taş Gibidir Onunla Ne Yüzülür ne Uçulur.” Sözü İle İlgili  Kompozisyon Yazınız.


Kendisini herkesten üstün gören, büyüklenen, gururlanan kimselere kibirli kimseler denir. Kibirli davranış , insanı maneviyattan uzaklaştıran, onu karanlığa götüren ve insanlığından  uzaklaştıran kötü özelliklerden biridir. Kibirli olan kimseler kendilerini diğer kimselerden üstün gördükleri için kimseyi seçmezler, kimse de  onları sevmez. Çünkü kibirli insanla oturup kalkmak kişiyi yıpratır ve kişiyi mutsuz  eder. Kibirli insanlar kendilerini bir şey zanneden zavallı varlıklardır.

 

En önemli özellikleri şunlardır:


 Hata yapmaktan korkarlar ve başkalarının yanında küçük düşeceğim endişesi ile yaşarlar, yani kendilerine güveni olmayan, yaşamda yanlış yapmanın da doğal olacağını bilmeyen topluluktur. Eleştiriye kapalı insanlardır ve eleştiriyi sevmezler, insanlar ile ilişkilerinde mesafeli olurlar ve kimseye güvenmezler, hırslıdırlar ve rekabetten hoşlanırlar, onlara bir konuda öğüt verildiğinde kendilerinin küçük düşürüldüğünü sanırlar, kendilerini dünyanın en akıllısı ve en güzeli sayarlar ve daha bencilce birçok özelliklere sahiptir.


 

Kibir ile hiçbir yere varılmaz ve hiçbir mutlu son da gerçekleşmez. Hacı Bayram Veli bu anlamlı sözünde kibirli insanların kendilerine ve kimseye faydası olmayacağını anlatmak istemiştir. Kibir insanı insan yapan özelliklerden noksan bırakır. Kibirli insanlar kolay kalp kıran, gönül almayan, gönül yıkan acımasız kimselerdir. Oysa Hacı Bayram Veli ve şunu söyler. İnsanın gönlü Kâbe’ye benzer. Lakin gönül ondan da ileridir. Çünkü gönül Tanrı’nın evidir. Tanrı ile gönül arasında perde yoktur. Kâbe nasıl dokunulmaz, mübarek ise gönül de Tanrı’nın tecellî ettiği yer olduğu için mübarektir, ona dokunmayın.” der.


 

 Kibir insanın yakasını kolay bırakmayan bir zillettir. Bir kere o ona kendini kaptıran kolay kolay yakasını kurtaramaz. Allah kibirli kimse olmaktan hepimiz korusun. Kibir ile ne yüzülür, ne uçulur. Kibrin vardığı yer iyilik yerleri değil değildir. Kibrin olduğu yer can yakma, gönül kırma yeridir. Kibirli insanların yanında kimse yer almaz. Onların sohbet ettiği, candan kimseler yoktur. Çünkü onlar yalnızlığı seven bencil kimselerdir.


 

 Kendini diğer kimselerden üstün gören, bilgili gören, daha kültürlü gören bilgisizlerin tekidir aslında. Bir adım bile ileryemez böyle insanlar hayatta. Çünkü ufkunu genişletecek, insanları mutlu edecek bir şey yapmazlar. Bencilce yaşamayı tercih ederler. İnsan kibirli olmamalı, alçakgönüllü olmalıdır. Kendini üstün görmek yerine tevazu sahibi olmalıdır ve insana en yakışan davranış olan insanca yaşamayı bilmektir. Kibir ile ilgili şu söz benim için çok anlamlıdır ve bana hep yol göstermiştir:

 

* "Kalbinde hardal tanesi kadar îman olan hiç kimse, Cehennem’e girmez. Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan hiç kimse de Cennet’e giremez.” (Müslim, Îmân, 148-149).

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme