Defterinize Medeniyet Kavramı İle İlgili Duygu Ve Düşüncelerinizi Anlatan Bilgilendirici Bir Metin Yazınız.

 Defterinize Medeniyet Kavramı İle İlgili Duygu Ve Düşüncelerinizi Anlatan Bilgilendirici  Bir Metin  Yazınız.


Medeniyet  , bir toplumun tüm unsurlarını;   düşüncelerini, bilimini, sanatını, teknolojisini, maddi ve manevi varlıklarını  vb. içine alan geniş bir kavramdır. Medeniyet demek aynı zamanda gelişme ve ilerleme demektir. İnsan medeniyet kavramını ilk olarak içselleştirmelidir. Medeniyetin gerektirdiği sorumlulukları yerine  getirmek için de mücadele etmelidir. Mücadeleden kasıt ise ilim ve fen yolunda ilerleme, yeniliklere açık olmadır. 


Çağdaş medeniyetleri seviyesine çıkmak isteyen ülkeler ilk olarak insan haklarına, adalete, eşitliğe önem vermelidir. O ortamda bilim özgür olmalı, insanlara düşüncelerinden dolayı ön yargı ile yaklaşılmamalıdır. Her düşünce kendini özgürce ifade edebilmelidir. Medeniyet demek Amerika, Almanya, Fransa gibi ülkeler demek değildir. Medeniyet demek, ırk ayrımı yapmamak, insanların insanca yaşayabileceği ve insan olarak kalmaya devam edeceği topraklar üzerinde özgürce yaşaması demektir. Medeniyet yeni kıyafetler ya da açık kıyafetler giymek demek de değildir. Medeniyet bilim konusunda ilerleme ve gelişme, insanlık konusunda ilerleme demektir.


 İnsanlarının hoşgörülü olduğu, doğanın ve çevrenin korunduğu, hayvanlara zarar verilmediği yer medeniyetin olduğu yerlerdir. İnsanların zamanlarını boşa harcamadığı, her bir insanın gece gündüz demeden çalıştığı ve kendisine karşı özsaygısı olduğu yerde medeniyet de gelişmiş demektir. Emek edenin emeğini aldığı, liyakatın daim olduğu, emek etmeyenin haksız yere kazanç elde etmediği ülkeler medeniyet açısından son derece gelişmiş ülkelerdir. Biz medeni bir ülkeyiz ya da ben medeni bir insanım demek lafla olmaz. Bunun için önce çok çalışıp ülkeni dünya ülkeleri sıralamasında ön sıralarda tutman gerekir. Yani ülkemiz her açıdan geliştirilmelidir. 


Siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel, idari vb. İşte tüm bunlar yapıldığı zaman medeni ülkeler arasında olunur. Medeni insan  olmak için de iyi bir insan olmak gerekir. Sorumluluklar yerine getirilmeli, kıskançlık yerine tatlı yarışlar olmalı, dedikodu yerine birlik, beraberlik ve dayanışma olmalı, güçlü güçsüz yerine herkesin güçlü ve zengin, mutlu olması sağlanır. Kimsenin kimseye iki kuruş için menfaat için küçülmediği, herkesin kendi alın teri ile çalışıp ülkesine ve dünyaya faydalı olduğu bir ülkede yaşamak hem ülkeyi geliştirir, hem de dünyamızı. Savaşların son bulduğu, silahların sustuğu, dünyada birliğin ve kardeşliğin hakim olduğu bir dönemin başladığı yerde medeniyet  de başlamış demektir. Medeniyet ile ilgili şu söz de bana yol gösterici olmuştur:

Gerçek medeniyet, kozmopolit bir topluma dayanmaktadır. Edgar Morin.

İşte tüm bunlardan dolayı hoşgörü ortamında  hep birlikte yaşayarak yükselmeli ve  insanca bu dünyadan göçmeliyiz.2 yorum:

Deneme