Medeniyet İle İlgili Özlü Sözler

 Medeniyet İle İlgili  Özlü Sözler


Medeniyet, bir toplumun tüm unsurlarını yani, maddi manevi varlıklarını, düşüncelerini, bilimini, sanatını, teknolojisini, canlı türlerini ve ürünlerini ve daha birçok kavramı içine alan bir kelimedir. Medeniyet uygarlık demek, ilerleme demektir aynı zamanda. Ülkeler yeniliklere açık olmalı, ilim ve fen yolunda ilerlemelidir.

 

"Gerçek medeniyet, kozmopolit bir topluma dayanmaktadır."  Edgar Morin

"Milli ahlak olmayan yerde, millet de, medeniyet de olmaz." Ziya Paşa

"Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak, insan olmak için yeterlidir." Atatürk

"Medeniyet, insanı insan yapan manevi kıymetler manzumesidir.”  Ahmet  Hamdi Tanpınar"Medeniyet, öyle kuvvetli bir ışıktır ki ona bigane olanları yakar, mahveder." Atatürk

"Bir ülkenin uygarlık derecesi, kadınlarına ve çocuklarına verdiği değerle ölçülür." George William Curtis

"Medeniyet safında milletçe lâyık olduğumuz mevki almak, yani en ileriye ve en yükseğe varmak. Bunun kadar ruhu coşturan, pekguzelsozler.com aşkı hızlandıran ne olabilir?" Reşit Galip"Bugünkü medeniyet; arka üstü yatıp, yıldızları temaşa ile vücuda getirile cek mistik bir hayat şekli değildir." Avni Başman

"Medeniyet, insanlarla tabiatın arasını çok açmıştır. "Hüseyin Rahmi Gürpınar

"Medeniyetin esası, başkalarının tecrübelerinden  yararlanmaktır."  Metin Toker

"Uygarlığın gerçek ölçüsü; ne nüfus çokluğu, ne kentlerin büyüklüğü, ne de üretim bolluğudur. Gerçek ölçü, ülkenin yetiştirdiği insanların özellikleridir."
Emerson


"Yamyamlar, çatal kullanarak medeni olamazlar."  N.Hawthorne

"Uygarlık, kültür ağacına aşılanma dıkça, bütün çiçekleri açmaz." Ziya Gökalp

"Uygarlık; bir durum değil, bir hareket, bir liman değil yolculuktur." Toynbee

"Uygarlık, yok edilmez."  Bruno Mazzini. 

"Uygarlık yolu, konserve kutularıyla yapılmıştır"  Elbert Hubbard

"Uygarlık eğer insanın kalbinde değilse, hiçbir yerde değildir."  Georges Duhamel

"Medeniyetin son gayesi, insan şahsiyetinin son gelişmesidir."  Alexis Carrel

"Uygarlığı tanımlamak için; vahşi bir insanın ne anlam, ne de fayda bulmadığı bütün kelimeleri sözlükten çıkarmak yeter."
Paul Valery

"Her medeniyet kendinin bütünüdür. Ayrı kültürlerin zoraki nikâhından hilkat garibeleri doğar. " Mehmet Selahattin Şimşek

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme