“Planınız Bir Yıl İçinse Prinç Ekin, On Yıl İçinse Ağaç Dikin, Yüzyıl İçinse İnsanları Eğitin.” Sözü İle İlgili Kompozisyon Yazınız.

 “Planınız Bir Yıl İçinse  Pirinç Ekin, On Yıl İçinse Ağaç Dikin, Yüzyıl İçinse  İnsanları Eğitin.” Sözü İle İlgili Kompozisyon Yazınız.


Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, çünkü pirinç bir yıl içinde ürün vermeye başlar. Planınız on yıl içinse ağaç dikin. Bir ağaç on yıl içinde çok güzel yetişir ve gürbüzleşir. Planınız yüzyıl içinse insanları eğitin. İşte burada eğitim ve öğretimin, öğretmenin ne denli insanlar üzerinde, insanlık üzerinde etki ettiğine dikkat çekmektedir. İnsan yetiştirmek, onu  sosyal yaşama kazandırmak, kendine yeter hale getirebilme ve toplum içinde kendini ifade edebilecek duruma getirme görevi kıymetli ve emektar öğretmenlerimizin görevidir. Onlar ki bir toplumun, bir ülkenin hatta dünyanın geleceğine yön veren değerlerdir. Öğretmenin öğrenci üzerindeki etkisi yüzyıllarca sürer. Öğretmenin yetiştirdiği nesiller de gelecek nesillere yön verir. Öğretmen binlerce, yüzbinlerce kişinin üzerinde etki yaratır. Bunu şu şekilde de örneklendirebiliriz; Örneğin bir öğretmenin yetiştirdiği, emek ettiği başarılı ve güzel ahlaklı bir insan ileride olgun bir insan olduğu zaman çevresine , içinde yaşadığı topluma faydalı olur. Bu ve bunun gibi iyi ve güzel ahlaklı öğrenciler aile kurduğu zaman iyi bir baba, iyi bir anne olur. İyi bir komşu, iyi iş arkadaşı, iyi akraba  olur. Bunu  daha çok sayıda örneklerle de çoğaltabiliriz. İnsan eğitmek, iyi insan yetiştirmek hem tüm dünyaya fayda sağlar. Böylece dünyada sevgi, saygı ve barış ortamı da artmış olur. Bunun için kıymetli öğretmenlerimizin değerini bilmeli, onlara hak ettiği değeri fazlası ile vermeliyiz. Öğretmenin insanlar üzerindeki etkisi ile ilgili şu söz de çok önemlidir:

" " Dünyada her şeye değer biçmek mümkündür, fakat öğretmeninin eserine asla değer biçilemez."  Sokrat.

2 yorum:

Deneme