Bir Ülkenin Gelişmesi İçin Üretimin Önemi İle İlgili Kompozisyon Örneği

 Bir Ülkenin Gelişmesi İçin Üretimin Önemi İle İlgili  Kompozisyon Örneği


Üretim;  topraktan, hayvanlardan, bitkilerden vb. ürün sağlama, mal ve hizmet olarak yeni şeyler ortaya koyma, üretme işidir. Toplumbilim olarak üretimin anlamı ise ; insanların, toplumun yaşaması ve gelişmesi için zorunlu olan nesneleri elde etmek ereğiyle doğal çevrelerini değiştirme etkinlikleri ve süreci. Bir ülke ne kadar çok yerli mal üretirse o ülke kendi ekonomisine büyük katkı sağlar. Başka ülkelerden  satın almak yerine kendi ürettiğimiz ürünleri, eşyaları satarsak daha çok gelişir ve kalkınırız. Sürekli  ithalat etmeye başlayıp ihracatı azaltırsak bunun sonucunda da ülke ekonomisi büyük zarar görür.


 

Ülkemizin gelişip kalkınması için el birliği ile hareket etmeli ve yerli üretime destek olmalıyız. Bunun için de ülkemizin yetiştirdiği değerli bilim insanlarını başka ülkelere beyin göçü vermek yerine kendi ülkemizde kalmalarını sağlayarak üretimde öyle bilim insanlarının zekasından, görüşlerinden faydalanırsak ülkemiz adına büyük iyilik etmiş oluruz. Yerli sanayiye yönelmeliyiz, yerli üretime geçmeliyiz. Her şeyin olamasa da çoğu şeyin yerli üretim ile olmasını sağlamalıyız ve bunun için de toplum olarak dayanışma ve işbirliği için de çalışmaya ve en yakın zaman da kalkınmaya başlamalıyız ki ülkemiz güçlü ve gelişmiş ülkeler arasında yer alabilsin.

 

 Ülke olarak doğrudan yabancı yatırımlara bel bağlamamalıyız. Kendi tıbbi cihazlarımızı, kendi hijyen ürünlerimizi , kimya, gıda, tarım, yenilenebilir enerji kaynaklarımızı yapmaya, geliştirmeye devam etmeliyiz. Ülkemizin orta gelir tuzağından kurtulması için üretkenlik ve katma değer artışına dayalı bir şekilde yerli üretimi çeşitlendirmeye ve güçlendirmeye  gereksinimi vardır.  Bunları yapmadığımız zaman ülke ekonomisi büyük bir darbe alır.


Tüm bu olumsuzlukların olmaması için uzun vadeli planlar yapılmalı ve yerli üretime daha fazla önem verilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de yerli üretime önem vermiş, yerli üretimin öncülerinden biri olmuştur. Paramızın değerinin düşmemesi için de şu sözü söylemiştir:

 

“Türkler! Türk malı alınız, Türk malı kullanınız; Türk parası, Türk toprağında kalsın" Mustafa Kemal.  İşte bunun için de tutumlu olmalı, yerli malı kullanmalı, geleceğe dair önlem amacı ile ülkemiz için yatırımlar yapılmalı  ve yerli malı üretilmelidir.

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme