Bilginin Önemi İle İlgili Kompozisyon Örneği

 Bilginin Önemi İle İlgili Kompozisyon Örneği


Bilgi; İnsanın aklının alabileceği gerçek, olgu ve ilkelerin tümüdür. Diğer bir ifade  bir konu ya da iş konusunda öğrenilen ya da öğretilen şeylerdir. Bilgi edinmek, bilgi öğrenmek deriz ya işte tüm bunlar bilginin önemi ile ilgilidir. İnsanlar merak ettiği konuları, öğrenmek istedikleri şeyleri çalışarak, okuyarak bilgi edinerek öğrenirler. Bilgimiz olmayan bir konu hakkında ne yorum yapabiliriz ne bide kaç cümle yazabiliriz. Bilgi, bilimsel araştırmaların verisidir. Yaşamımızın kolaylaşması için, bilim ve teknolojiden yaralanmak için, bilim ve teknoloji konusunda çalışmalar yapılması için bilgi önemli unsurlardan biridir. Bilgi her şeyin başlangıcıdır aslında. Bilgili olmak için de öğrenmek gerekir. Okumak gerekir. Kuranı Kerimin bile ilk emri oku ile başlar. Çünkü insan okuyarak bilgi sahibi olur ve hayatta kendi yaşamını sürdürebilir.  Bilgi, bilim ile iç içe olan bir kavramdır. Bugün gelişmiş ülkelere baktığımızda onların bilgiye ve bilime ne kadar fazla önem verdiğini görürüz. Çünkü tüm gelişmeler, icatlar bilgi ve bilimin sayesinde olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Elbette her konu hakkında bilgi sahibi olamayız ama kişi kendini geliştirmek için, gündemden ve dünyadaki gelişmelerden haberdar olmak için bilgi edinmeli, okumalı, araştırmalıdır. Bilgi olmadan , bilgi öğrenmeden kendimizi geliştiremeyiz ve hep bir yanımız eksik kalır. Bilgi sahibi olan insan ise kendini daha çok geliştirir ve yaşama farklı açılardan bakmayı bilir.  Bilgili olan kişi aynı zamanda güçlü de olur. Çünkü bilgi aynı zamanda güçtür. Her  ülke ya da  ülkeler de bilgiyi elinde bulundurmak yani gücü elinde bulundurmak ister. İşte tüm bunlar için bilgi çok önemlidir. 


Bizler de bir birey olarak kendimizi geliştirmek için, içinde yaşadığımız dünyaya faydalı olmak için çok okumalıyız, bilimsel araştırmalar yapmalıyız, güncel olayları takip etmeliyiz ve kendimize iyilik için  yeni bilgiler  öğrenmekten asla vazgeçmemeliyiz. Unutmayalım ki “  Genel bir kural olarak, yaşamdaki en başarılı insan, en iyi bilgiye sahip olandır.” Benjamin Disraeli

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme