Ç Harfi İle Başlayan Ve Fazla Bilinmeyen Atasözleri ve Anlamları

 Ç Harfi İle Başlayan Ve Fazla Bilinmeyen Atasözleri  ve Anlamları


 

Çatal kazık çakılmaz:   Kazığın çatallısı yere çakılmaz, kırılır. Anlaşılmaya varılmayan , kararsızlığın olduğu konularda ise işler başarı ile sonuçlanmaz.

 
Çıngıraklı deve kaybolmaz:   Boynunda çan olan deve , bulunduğu yeri  üzerindeki çanın sesi ile belli eder.  Yetenekli olan, nitelikli ve becerikli insanlar da  her toplumda sevilir, sayılır ve tanınır.

 

Çok çık eden nalçadır,  iş bitiren akçadır:   Ayakkabı nalçası da para gibi ses çıkarır ama onun gördüğü işi göremez. Çünkü para daha değerlidir ve çok şeyi yapar.  Verilmek istenen mesaj şudur: Kuru gürültüye kulak asmak yerine yapılan işe bakılmalıdır.

 

 

Çift edersen bağlanırsın, bağ edersen eğlenirsin:   Çiftçi toprağını seven ve toprağına bağlanan biridir.  Onun için de çeşitli zorluklar ve sıkıntılar yaşayabilir. Bağa bakma ise daha kolay  ve eğlenceli bir iştir. Asıl önemli olan çiftçilik yapmaktır ve zor olan da budur.  Güzel sonuçlar elde etmek için de zorluklara sabretmek gerekir.

 

Çobanın gönlü olursa tekeden yağ çıkarır:   Çoban isterse elinden gelebilecek  her işi yapar.  Burada verilmek istenen mesaj da şudur: İnsan isterse her zorluğun üstesinden gelir ve başarılı olur. Kişi bir şey  yapmaya isteksizse  ne yaparsa yapsın başarısız olur.  Zorla yaptırıldığı zaman da o işten bir verim alınmaz. İstekli olan kişi ise ekmeğini taştan çıkarır  ve her zorluğun üstesinden gelmeye çalışır.

 

Çok havlayan köpek ısırmaz:   Köpeğin havlayanından değil insanın yanına sessizce yaklaşandan korkulmalıdır. Verilmek istenen mesaj ise şudur: Çok konuşan insanlardan değil sessiz  duran kurnaz kimselerden sakınılmalıdır. Çünkü böyle sessiz kimselerin ne zaman ne yapacağını kestiremezsiniz.

 

Çok arpa, atı çatlatır:   At çok yiyen bir hayvandır. Önüne ne kadar koyarsanız koyun hepsini yer ve ne bir türlü doymak bilmez. Onun için de atın önüne belli ölçüde arpa koymalıyız. İnsanların da hepsine aynı değeri vermemeliyiz. Hak eden kişiye hak ettiği kadar değer vermeliyiz ki kendini bir şey zannedip  şımarmasın. Kimseye hak ettiğinden fazla değer vermemeliyiz.

 

Çürüksüz koz, kemiksiz et olmaz:  Cevizler arasında mutlaka çürük olanı vardır. Burada anlatılmak istenen ise güzel kimselerin de mutlaka bir kusurunun olduğudur. Her insan mükemmel olamaz. Onun için herkesi olduğu gibi kabul etmeliyiz.

Çul içinde aslan yatar:  Dış görünüşüne bakılıp küçümsenen insanları tanıdıkça o kimselerin aslında ne kadar da değerli kimseler olduğu anlaşılır.  Bunun için de insanların dış görünüşlerine değil kişiliklerine önem vermeliyiz.

 

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme