M Harfi İle İlgili Fazla Bilinmeyen Atasözleri ve Anlamları

 M Harfi İle İlgili Fazla Bilinmeyen Atasözleri ve Anlamları


 

Mal canın yongasıdır:   Mal ve mülk kazanmak emek isteyen, zaman isteyen bir şeydir. Mal kazanmak kolay bir şey değildir. Her ne kadar canımız kadar önemli olmasa da malımız da biz insanlar için çok değerlidir. İnsanoğlu alın teri ile kazandığı malını canının bir parçası gibi görür.


 

Mahkeme kadıya mülk olmaz:  Adaleti sağlamakla görevli olan kadı bu görevini ömür boyu devam ettiremez. Onun yerine başkaları gelir bir zaman sonra. Yetkilerimizin sonsuza kadar devam edeceğini  düşünerek çevremizi rahatsız edecek davranışlardan kaçınmalıyız.


 

Mal bulunur, can bulunmaz:  Malı çalışmakla elde edebiliriz ama canı yeniden elde etmek imkansızdır. İşte bunun için de can her şeyden değerlidir . Dünya malına fazla kulak asmamalıyız.


 

Mal adama hem dost, hem düşmandır:  Çok olan mal sahibine çok fayda sağlar ama malı çok olanın düşmanı da olur. Varlıklı kimseler  kazandığı para ile maddi durumu olmayan çevresindeki kimselere de  yardım etmeli ve kendine düşman edinmemelidir.


 

Malın iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakın:   Eve yakın olan malın kontörlü da kolay olur.  İş yerimizin yakın olması bize hem zaman kazandırır hem de  güven kazandırır.


 

Meramın elinden  bir şey kurtulmaz:  İnsan istekli ve kararlı olunca yapamayacağı iş yoktur. İşte bunun için de işlerimize  istek ve kararlılıkla bağlanmalıyız.

 


Martta yağmaz, nisanda dinmezse,  sabanlar altın olur:   Mart ayında hava daha soğuk olduğu için yağmur yağması toprağa zarar verir. Burada anlatılmak isteten ise zamanında  yapılmayan işler fayda yerine zarara dönüşür.

 


Mart içeri, pire dışarı:   İlkbahar mevsimi geldiği zaman vücudunda pire olan hayvanlar dışarı çıkarılır. Burada anlatılmak istenen şey ise şudur: Evde hayvan beslememeliyiz, beslesek bile onların  sağlığı temizliği ile ilgilenmeliyiz.

 


Merhametten maraz doğar:  Acınmaması gereken kimselere acıyarak başımızı belaya sokabiliriz. Gerçekten ihtiyacı olanlara yardım edilmelidir.

 Meleyen inek süt vermez:   Meleyen inek ya açtır ya da yavrusunu yitirmiştir.  Kendi canının derdine  düşmüş kimselerden faydalanmayı düşünmemeli onlara yardım etmeyi düşünmeliyiz.

 


Mürüvvete endaze olmaz:  İyiliğin ve yardım etmenin ölçüsü yoktur. Herkes bütçesine göre, gücüne göre iyilik eder . Bunun için kimseyi ne kadar yardım yapacağı konusunda zorlamamalıyız.

 


Misk yerini belli eder:  Asya’nın yüksek dağlarında yaşayan bir tür ceylanın erkeğinin karın derisi altındaki bir bezden elde edilen ve parfüm yapımında kullanılan güzel kokulu maddeye misk denilir.  Misk, güzel kokusu ile  bulunduğu yeri belli eder. Üstün nitelikli kimselerde nerede olurlarsa olsunlar kendilerini belli ederler.


 

Mermerde kil bitmez:  Mermer sert bir taş olduğundan  mermerde kil bitmez. Burada anlatılmak istenen ise iyi insanlardan asla kötülük gelmeyeceğidir.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme