P Harfi İle İlgili Fazla Bilinmeyen Atasözleri ve Anlamları

 P Harfi İle İlgili Fazla Bilinmeyen Atasözleri ve Anlamları


 

Padişah yasağı üç gün sürer:   Padişahlıkta padişah keyfi hareket ettiği için yasağı da kafasına göre koyar. Bu üç gün olur, iki gün olur fark etmez. Böyle olduğu zaman  demokrasi de olmadığı için bu tip yönetimlerde kargaşa çıkması da kaçınılmaz olur.

 

Peşkeş atın dişine bakılmaz:  Hediye edilen bir atın yaşını öğrenmeye çalışmak hoş olmaz. Hediye edilen bir şeyin  kusuru aranmaz.

 

Papaz her gün pilav yemez:   İnsan aynı yemeği her gün yiyecek. Değişik yiyecekler de canı ister. Buradan çıkarılacak yorum ise her zaman aynı fırsatın ele geçemeyeceğidir.

 

Palamut çok biterse, kış erken olur:   Halın tecrübesi sonucunda palamudun çok olduğu yıllarda kış mevsiminin de erken olacağı söylenir. Tabiat belirli bir düzen üzerine kurulmuştur ve her değişim başka bir olayın belirtisidir.

 

Para, anayı kızdan ayırır:   Geri kalmış toplumlarda , para ile  çok önemlidir ve ana ile kız bile para için birbirine düşman olabilir. Para uğruna sevdiğimiz insanlar ile aramızı bozmamalıyız.

 
Parasızlık, insana dam deldirir:   Parasız kalan kimse  zorda kalınca insana kötülük bile yaptırır. Hiç paramız olmasa bile yine kötülüğe, kötü işler yapmaya asla kalkışmamalıyız.

 

Paranın yüzü sıcaktır:  Para, kişiliği oturmamış insanlara her şeyi yaptırır. Paranın bize sunduğu imkanlara bakarak yanlış şeyler yapmamalıyız.

 

Parası ucuz olanın  kendisi kıymetli olur:  Parasını gerektiği zaman harcayıp çevresindeki kişilere yardım eden kimseyi herkes sever. Burada parasını harcayan kişi cömertliğinden dolayı çok kıymetli olur.

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme