Ş Harfi İle İlgili Fazla Bilinmeyen Atasözleri ve Anlamları

 Ş Harfi İle İlgili Fazla Bilinmeyen Atasözleri ve Anlamları


 

Şöhret afettir:  Ünlü olan kimselerin dostu kadar düşmanı da olur. İşte bunun için de ünlü kişilerin kendilerini korumaları ve kötü insanlara karşı dikkatli olmaları gerekir.

 

Şalgamın sıkından, seyreği iyidir:   Seyrek olan şalgam olgunlaşmıştır. Atalarımızın bizlere vermek istediği mesaj ise şudur: Nüfusun kalabalık olduğu illerde  geçinmek de zorlaşır.

 

Şeyhin kerameti kendinden menkul:  Gerçek şeyh olmayıp şeyhlik özentisi içine girenler kendi kafalarından  çeşitli kerametler uydurur ve o kerameti de sahiplenirler. İnsan kendini olduğundan farklı bir yapıda göstermemelidir.

 

Şeytan onmaz, yiğit bön gerek: Kötü niyetli düzenbaz insanların sonu iyi olmaz. Yiğit olan insan, saf ve temiz olur. İnsan her zaman düzenbaz olmaktan kaçınmalı ve iyi bir insan olmak için uğraşmalıdır.

 


Şeriatın kesiği parmak acımaz: Kanunlar uygun  ceza alan kimse üzülmez, çünkü herkese aynı kuralar konulmaktadır. Kişi toplumsal yaslara uymalı, kendine ayrıcalık tanınmamasını istememelidir.

 

Şeytanın dostluğu, darağacına kadar:  Şeytan insana suçu işlettirir ama insan ceza alınca şeytan orada olmaz. Bu atasözünde anlatılmak istenen ise bize  zararı olacak kişiler ile arkadaşlık edinmememiz gerektiği ile ilgilidir.

 

Şahine lokma eksik olmaz:  Gözü açık olan, işini bilen kimseler aç kalmaz.

 

Şahin küçük,  yolda gezer; deve büyük,  çölde gezer:  İnsanları dış görünüşlerine, biçimlerine göre değerlendirmemeliyiz. Önemli olan insanların kişiliğinin sağlam olup olmamasıdır.

 

 

Şeytan ile ortak eken, buğdayın samanını alır:   Kurnaz olan insanlar ile ortak olan kimseler de bundan nasibini bir güzel alır. Kurnaz kimseler ile arkadaşlık kurmamalı , onların bizi dolandırmasına izin vermemeliyiz.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme