İstiklal Marşında Geçen Kelimelerin Anlamları

 İstiklal Marşında Geçen Kelimelerin Anlamları

 

Milli şairimiz sevgili Mehmet Akif Ersoy yazdığı şiirle gönüllerimize girmiştir. İstiklal Marşını her okuduğumuzda duygulanırız ve aklımıza bizim için canlarını feda eden, bu topraklar için canları pahasına düşmanla çarpışıp şehit olan atalarımız, Mehmetçiklerimiz gelir. Onları asla unutmayacağız ve kalbimizden de silmeyeceğiz. Bize yani milletine bu güzel bağımsızlık marşını yazan üstad Mehmet Akif’i yüreklerimizde  taşıyacağız ve dillerimizde de hürriyet olacaktır her zaman.

Bu muhteşem şiirin içinde geçen kelimeleri çocuklarımıza öğretmek , bu şiirin ana duygusunu onlara anlatmak da her yetişkinin görevi olmalıdır. Milli marşımız İstiklal Marşında geçen kelimeler ve anlamları şunlardır:

 

İstiklal Marşımızda Geçen Kelimeler ve Anlamları şunlardır: 


Al: kırmızı anlamına gelir.

Şafak: Güneş’in doğuşundan az önce beliren aydınlığa şafak denilir.

Sancak: Kısa anlamı bayrak olarak geçer. Biz yine de tam anlamını da açıklayalım. Sancak; genellikle askeri birliklere verilen, üzeri yazı işlemeli, kenarları saçaklı, gönderli bayraktır.

Yurt: Bir halkın üzerinde egemen olarak yaşadığı, kültür ve uygarlığını oluşturduğu toprak parçası.

Ocak:  Ev, aile , soy anlamına gelir.


Millet: Diğer adı ulus olan millet kavramı; çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan aralarında dil, tarih, ülkü, duygu, gelenek ve görenek birliği olan insanların oluşturduğu topluluğa millet denir.

Çehre: Surat, yüz anlamına gelir.

Hilâl: Yeniay anlamına gelir. Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi, ayça, yeni ay anlamına gelir.

Irk: kalıtımsal özyapıları bir olan insanların oluşturduğu doğal topluluk, soy anlamına gelir.

Celâl:  Ululuk, büyüklük anlamında vardır. Bir de kızgınlık, öfke anlamına gelir.

İstiklâl: Bağımsızlık anlamına gelir.


Ezel:  Başlangıcı olmayan geçmiş zaman, öncesizlik anlamına gelir.

Bent: Suların önüne çekilen set anlamına gelir. İstiklal Marşında geçen ''bendimi çiğner aşarım'' dizesinde ise önüme kurulmuş olan tüm engelleri aşar geçerim anlamına gelir.

Engin: Ucu bucağı görünmeyecek denli geniş, uçsuz bucaksız, çok geniş anlamına gelir.

Garp: Batı

Âfâk:  Ufuklar anlamına gelir.

Zırh: Savaşlarda ok, mızrak, süngü, kılıç gibi delici silahlardan korunmak için giyilen, demir levhalardan, tellerden yapılmış giysi.

İman: Dinin ortaya koyduğu dogmalara inanma, dinsel inanış, inanç anlamına gelir.

Serhat:  Sınır boyu demektir.


Medeniyet: Medeniyet, bir toplumun tüm unsurlarını yani, maddi manevi varlıklarını, düşüncelerini, bilimini, sanatını, teknolojisini, canlı türlerini ve ürünlerini kapsayan çok geniş bir ifadedir.

Zırh: Savaşlarda ok, mızrak, süngü, kılıç gibi delici silahlardan korunmak için giyilen, demir levhalardan, tellerden yapılmış giysi.

Siper: Savaş sırasında korunmak, düşmana hedef olmadan ateş edebilmek için toprakta uzunlamasına kazılan üstü açık hendek.

Hayâ:  Utanma, sıkılma anlamına gelir.

Akın: Ele geçirme hazırlığı olarak, genellikle tedirgin etme, yıldırma, yağmalama biçiminde uygulanan, düşman topraklarına toplu halde ve ansızın, beklenmedik bir zamanda yapılan baskın.


Vadetmek:  Bir işi yerine getireceğine söz vermek

Kefen: Ölülerin, gömülmeden önce sarıldığı beyaz bez.

Şehit: Kutsal bir ülkü ve inanç, özellikle yurt için savaşırken ölen kimse.

Şühedâ: Şehitler anlamına gelir.

Canan: Sevgili

Hudâ:  Tanrı anlamına gelir.

Cüdâ: Yurt, baba ocağı gibi alışılmış olan yerlerden ayrılmış olan, uzak kalmış olan anlamına gelir.

İlâhi: Tanrı’yla ilgili olan, Tanrı’ya özgü, Tanrısal.

Emel: Amaç

Mabed: Tapınak

Nâmahrem: El, yabancı anlamına gelir.

Vecd: Büyük bir coşku halini ifade eder.

Ceriha: Yara

Mücerred: Tecrîd edilmiş, soyulmuş, çıplak.

Naaş: Ölen kişinin vücudu.

Arş: Gök anlamına gelir. İslam inanışına göre ise  göklerin en yükseği, dokuzuncu gök, Tanrı’nın katı.

İzmihlâl: Yıkılış, çöküş

Hürriyet: Özgürlük anlamına gelir.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme