Kazakistan Atasözleri

 Kazakistan Atasözleri

 

Her ülkenin kendi geçmişine ait atasözleri bulunur. Bu atasözleri o ülkenin, o memleketin insanları için özeldir ve büyük anlamlar içerir. Atasözlerinin kiminde ders verilir, kiminde  tehlikeden korunmak için nasihatler verilir, kiminde kinayeler olur vb.

 Her ülkenin kendine ait atasözleri olduğu gibi Kazakistan’ın kendine ait olan atasözleri şunlardır:

““Baba kocaman dağ, anne ise akan pınardır.”

““Baba iğnenin ucu, anne deliği, çocuk ise ipidir.”

“Kız, babasına yıldız; annesine güneştir.”

“Baş yarılır börk içinde, kol kırılır yen içinde.”

“Çocuğun iyi olursa yerin üstü iyi, çocuğun kötü olsa yerin altı iyidir.”

“Evde kalmış kız er seçmez, ölen er de yer seçmez.”


“On çocuk bir babaya yük olmaz, bir baba on çocuğa yük olur.”

“ Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur.”

“ Açın karnı doyar gözü doymaz.”

“Çocuk terbiyesi beşikten başlar.”

“ Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez.”

“İyi baba kötü çocuğa kırk yıl azıktır.”

“ Çok isteyen azı bulamaz.”

 

“Babadan gören ok yontar, anneden gören elbise biçer.”

“Babanın kıymetini çocuğun olduğunda bilirsin.”

“ Misafir kısmetiyle gelir.”

“ Hasta yatan ölmez, eceli yeten ölür.”

“ Birlik olmayınca dirlik olmaz.”

“ Altın pas tutmaz.”

 

“Babaya güvenme Allah’a güvenmedir, babaya karşı gelme ise Allah’a karşı gelmedir.”

“Ata, uzun kavak ağacı, çocuk ise yaprağıdır.”

“ Beş parmak bir değildir.”

““Ata sanatı çocuğa mirastır.”

“ Ergen gözü ile kız, gece gözü ile  bez almaz.”

“ Ağaç yaprağı ile güzeldir.”

“Dostun bin ise azdır düşmanın bir ise çoktur.”

“Babasına saygı göstermeyen kişiye, çocuğu da saygı göstermez.”

“ Emanete hıyanet olmaz.”

“Atanın sakalına bakma söylediği söze bak.”

“Kocasız karı evde durmaz, bağsız oymak elde durmaz.”

“ Demir tavında dövülür.”

“Ananın öptüğü yere ateş düşmez ok da değmez.”

““Atanın yolu çocuğun yoludur.”

 

“ Çocuğa iş buyur, ardından sen git.”

““Baba yüreği dağdan büyüktür, anne yüreği denizden derindir.”

“ Ucuz etin yahnisi yavan olur.”

“Önce düşün, sonra söyle.”

““Ata, uzun kavak ağacı, çocuk ise yaprağıdır.”

“Kız çocuğu eve sürülen boyadır.”

“İyi gelin kızın gibidir iyi damat ise oğlun gibidir.”

““Ata mesleği çocuğun nasibidir.”

 

“İyiliğe iyilik her kişinin karı, kötülüğe iyilik er kişinin karı.”

“ Yiğit meydanda belli olur.”

“Gönül kimi severse güzel odur.”

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme