Türkmenistan Atasözleri

 Türkmenistan Atasözleri

 

Atasözleri kalıplaşmış sözcüklerdir  ve  değişime uğramazlar. Her milletin kendine ait atasözleri bulunur. Atasözleri toplum tarafından benimsenmiş, nasihatler içeren sözlerdir. Her milletin gelenek ve görenekleri, kültürleri farklı olduğu gibi atasözleri de farklı olabilir.   Her ülkenin atasözleri olduğu Türkmenistan’ın da kendine ait atasözleri vardır ve bu atasözleri şunlardır:

Uyuyan yılanın kuyruğuna basma.

 Yola çıkarsan yoldaşını hazırla.

Kurt yavrusu evcil olmaz.

Çürük tahta çivi tutmaz.

Yenilen güreşe doymaz.

 Ölü aslandan diri sıçan iyidir.

 Serpilmeyen tohum yeşermez.


Ak gün ağartır, kara gün karartır.

Çocuk düşe kalka büyür.

Ateşi karıştırırsan söner; komşunu rahatsız edersen göçer.

Cahil bir yaşar, bilgili bin yaşar.

Akıldan iyi zenginlik, sağlıktan kıymetli şey yoktur.

Emeğin olduğu yerde daima bereket vardır.

Bal tatlı, baldan çocuk tatlıdır.

Dağı taşı yel bozar; dostların arasını söz bozar.

Yazın yatan kışın ağlar.

 

Çobanın ayağı yetişmezse, sopası yetişir.

Damla damla göl olur; hiç damlamazsa çöl olur.

Cefayı çeken vefa görür.

Çobanın ayağı yetişmezse, sopası yetişir.

Gönül sığarsa gövde de sığar.

Kazana yanaşırsan karası bulaşır; kötüye yanaşırsan belası bulaşır.

Eski dost düşman dost olmaz.

Yabani gül yaş da olsa dikeni kurudur.

 

Çocuğu büyüten, atı yetiştiren bilir.

Kazana yanaşırsan karası bulaşır; kötüye yanaşırsan belası bulaşır.

Misafirin önüne aş koy; iki elini boş koy.

Sahtekarın yedi millete zararı dokunur.

Aklın yoksa nakle. 

Yiğide savaş bayramdır.

 

Suyun yavaş akanından, yiğidin yere bakanından kork.

Rüzgarlı gün yürü, yağışlı gün yat.

Kendisini övenin ipi çürük olur.

Sabah kalk atanı gör; atandan sonra atını.

Keskin kılıç yanan ateştir.

Her yurdun avını kendi tazısı ile avla.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme