Atasözleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Atasözleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

"Dostluk" Konulu Atasözleri Araştırınız.

 Dostluk Konulu Atasözleri Araştırınız.


Dostluk sevgidir, dostluk sadakattır, dostluk güvendir, saygıdır, anlayıştır. Dost denilen kişi dostunu satmaz, ona yanlış yapmaz. Doğru, dürüst ve güvenilirdir. Zor gün yakınıdır.


Dostluk ile ilgili atasözleri şunlardır:

Dost kara günde belli olur.

Karga ile dost olanın yeri çöplüktür.

Herkesle dost olanın dostu olmaz.

Dost başa, düşman ayağa bakar.

Dost överken yerecek yer bırak.

Dost evinde başını bağla, düşman evinde tırnağını kes.

 

Dost, dostun eğerlenmiş atıdır.

Dost kara günde belli olur.

Fakir dost, çabuk unutulur.

Parayla dost olunmaz.

Dost acı söyler.

Bana dostunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim

Dostun attığı taş baş yarmaz.

Dost ağlatır, düşman güldürür.

Dost, dostun ayıbını yüzüne söyler.

Dostun bin ise azdır, düşmanın bir ise çoktur.

Dostluk para ile alınıp satılmaz.


Abdalın dostluğu köy görününceye kadardır.

Aça sırrını dostuna dostunun da dostu vardır o da söyler dostuna.

Aç ile dost olayım diyen peşin karnını doyursun.

Arslan postunda gönül dostunda.

Dost ile ye iç , alışveriş etme.

Bin altının olmaktansa bir dostun olsun.

Düğün aşıyla dost ağırlanmaz.

Düşenin dostu olmaz.

Hayırlı dost, hayırsız hısımdan yeğdir.

Her şeyin yenisi, dostun eskisi.

Dost, dost için çiğ tavuk yer.

Dost içten ağlar, dıştan güler. Düşman ise dıştan ağlar, içten güler. 

Dost, dosttan sır saklamaz.

Dostluk başka, alışveriş başka.

Dost için ölmeli, düşman için dirilmeli.

Dostlar alışverişte görsün.


Dost sanma şanlı vaktinde dost olanı, dost bil gamlı vaktinde elinden tutanı. 

Dostluk kantarla, hesap miskalle.

Dostun udu cehennem odundan beterdir.

Ararsan dost ara, düşman ayağının dibindedir. 

Dost yüzünden, düşman gözünden belli olur.

İyilerle dost ol, kötülerden emin olursun.

Dost, acı söyler fakat doğru söyler. 

Ağaç yaprağıyla, insan dostuyla güzeldir.

Her yüzüne güleni dost sanma.

Dost kazan dost; düşman anadan da doğar. 

Boğazı büyük olanın dostu olmaz.

Dost dediğinin gölgesinde suç işlenir. 

 

Vefa, Cömertlik, Fedakarlık Konulu Atasözlerini Araştırınız.

 Vefa, Cömertlik, Fedakarlık Konulu Atasözlerini Araştırınız.


Vefalı olmak, cömert olmak, fedakar olmak iyi insanların, erdemli insanların özelliğidir. Bu güzel erdeme sahip insanlar aynı zamanda merhameti olan vicdanlı kimselerdir. Bu güzel değerlerden nasibini almamış kimseler henüz insan olma olgunluğuna ulaşmamıştır.

 

Vefa ile ilgili atasözleri sözler şunlardır:

“Elden vefa, zehirden şifa bekleme.”

“Eski dost düşman dost olmaz, yenisinden vefa gelmez.”

“Sevda geçer yalan olur, sonra sokar yılan olur.”


Cömertlik İle İlgili atasözleri şunlardır:

“Dilenci bir olsa şekerle beslenir.”

“Parası ucuz olanın kendisi kıymetli olur.”

“Mürüvvetsiz adam, suyu çekilmiş değirmene benzer.”

“Cömert derler maldan ederler, yiğit derler candan ederler.”

Cömertle nekesin (cimri) harcı birdir.”

"Veren eli herkes öper."


Fedakarlık ile ilgili atasözleri şunlardır:

Adamakla mal tükenmez.

Az veren candan, çok veren maldan.

Aşığa Bağdat uzak (ırak) değil (gelmez)

El için ağlayan gözden olur.

Hasta ol benim için, öleyim senin için

Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez.

Ada bana, adayım sana

Kaya uçmazsa dere olmaz.

Dut kurusu ile yâr sevilmez

Baba oğluna bir bağ bağışlamış; oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş

Hasta ol benim için, öleyim senin için

Her sakaldan bir tel çekseler köseye sakal olur.

Tavuk İle İlgili Atasözleri

 Tavuk İle İlgili Atasözleri
Tavuk ile ilgili dilimizde çok sayıda atasözleri ve deyimler vardır. Tavuk ile ilgili günlük hayatımızda kullandığımız atasözleri şunlardır:

Fukaranın tavuğu zenginin atı kıymetlidir.

Tilkiye tavuk kebabı yer misin? diye sormuşlar adamı güldürmeyin diye cevap vermiş.

Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.

Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir.

Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır.

Bizim tavuk bir yumurta yumurtlar yedi mahalle duyar, elin kısrağı küheylan doğurur hiç ses   çıkmaz.

Yağmurlu gün tavuk su içmez.

Çok gezen tavuk ayağında pislik getirir.

Evini tavuk eşiyor çalımı dağdan aşıyor

İşkilli tavuk dingilder

Hatır için çiğ tavuk yenir.

Mart martladı tavuk yumurtladı.

Altın yumurtlayan tavuk kesilmez.

Tilkiye tavuk emanet edilmez.

Horoz evlenir tavuk tellenir.

Tavuk kaza bakarsa, kıçı yırtılır.

Gelecek deveden gelmiş tavuk yeğdir.

Tavuğun sadakası bir yumurta.

Zenginin tavuğu iki sarılı yumurtlar.

Hancı tavuğu gibi , yolcu artığı ile geçinir.

Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.

Horoz ne kadar öterse ötsün, civciv tavuğun dıkdıkına bakar.

Kimin tavuğuna kış demişiz.

Bodur tavuk her gün piliç.

Baz bazla, kaz kazla, kel tavuk  topal horozla.

 

 

Laz Atasözleri

 Laz Atasözleri

 


Genelde mecaz anlam taşıyan kıs ve özlü sözlere atasözleri denir. Atasözlerinde  insanlara mesaj verilir. Kalıplaşmış sözlerdir. Atasözlerinin bazısı zıt anlamlıdır, bazıları da birbirine yakın anlam taşır.

Laz atasözleri de şunlardır:

“Sevdiğini alamadıysan, aldığını seveceksun.

“Bilmiyorsan, sor; sormak ayıp değil.”

“Yazmayı bil de, kömür ile yaz.”

Zaman, kimseyi beklemez.

“Anadilini unuttuysan kendini de unutmuşsun demektir.”

“Gökyüzünün altında her şey Allah'ın elindedir.”

Bok at, yapışmazsa izi kalır. (Çamur at izi kalır atasözüne benzer.)

 

“Adamı adam yapan kadındır; yıkıp mahveden de kadındır.”

“Adam olanın çocuğu da adam olmuyor.”

“Bir insana olan şey, herkese olur.”

“İsim, adamı değil, adam ismi güzelleştirir.”

Baktun olmayi, bakmayacaksun.

“Anneni seviyorsan, başkalarının annesine küfür etme.”

“Allah, cesura yardım eder.

“Bilen yapar, bilmeyen öğrenir.”


“Paçaların ıslanmadan balık tutamazsın.”

Öpmek isteyene burun engel olmaz.

“Dil yüreğin kapısıdır.”

Lahanayı görüyorsun da çitleri niye görmüyorsun.

“Kaç tane dil biliyorsun, o kadar insansın; ama anadilini bilmiyorsan hiçbir şey değilsin.”

 

“Biz yazdık, siz okuyorsunuz; siz yazın, onlar okusun.

“Boku ne kadar karıştırırsan, o kadar kokar! 

“Sor ki bilesin.

“Akıl salatalık değil ki kırıp vereyim.”

Ara, bulursun.”

 Akıl için yol birdir.

“Yoğurdumun mayası bir (aynı) mayadır; bazısı ekşi olur, bazısı tatlı.”

“Allah'ın sana verdiği dil ile konuşacaksın.”

İran Atasözleri

 İran Atasözleri

 

Her milletin kendi geçmişine ait atasözleri olduğu gibi komşu ülkemiz olan İran'ın da kendilerine atasözleri vardır. Bu atasözleri insanlığa öğüt vermek amacı ile yazılmış olan, kalıplaşmış sözlerdir. Atasözleri sayesinde neyin ne olduğunu daha iyi anlarız ve atasözlerindeki derin anlamı, mecaz anlamı kavramaya çalışırız. İran atasözleri şunlardır:


Meyve veren ağaca balta vurmazlar.

İnci ele geçtikten sonra denize ne gerek var?

Hırsız kalabalık ve huzursuz bir ortam ister.

 

“Ben ölüyü yıkadım; cennete mi, cehenneme mi gideceğine karışmam.”

Yedi derviş bir posta oturur da, iki hükümdar dünyaya sığamaz

Söz bir tasmadır , onu sarf edenin boynuna takılır.

İnsan gülünce bu başkalarının hesabınadır, ağlayınca bu kendi hesabınadır.

Şans, verimli çalışmaya bağlıdır.

On yoksul bir kilime sığar ama bir ülke iki padişaha yetmez.

Dünyadaki bütün ızdıraplar aza kanaat etmemekten ileri gelir.

 

 

Eğerle meğer evlenmişler, keşke isimli bir çocukları olmuş.

Aynadaki görüntünü beğenmiyorsan; aynayı değil kendini değiştir.

Cahiller okumuşların cevaplayamayacağı soruları sorarlar, sersemler akıllıların yedi yılda cevaplandıramayacağı soruları bir günde sorarlar.

Arının yuvasını yıkan, balın tatlılığıdır.

İki kere düşün, bir kere yaz.

Hiçbir şey bilmiyor, bilmediğini de bilmiyor, öğret ona çocuktur. Pek çok şey biliyor, bildiğini de biliyor, takip et onu, akıllıdır.

Arapça bir dildir, Farsça yemeğin sonunda yenen tatlı, Türkçeyse sanat.

Bilge kişi bilgeliği arar, akılsız kişi onu bulduğunu düşünür.

Hayatta açlıktan sonra yalnızlık gelir.

 

Nasıl indireceğini bilmediğin eşeği dama çıkarma.

İzlemek cehennemden daha yakıcıdır.

Kılıcın kendisi insanı çoğunlukla savaşa iter.

İstanbul'u ömründe bir kere gören ya İstanbul'a gelirken yolda ölür, ya İstanbul'da ölür, ya da İstanbul hasretiyle ölür.

 

Her tarafa bakan, hiçbir şeyi görmez.

Dünyanın bütün karanlıkları bir araya gelse bir mumun ışığını söndüremez.

Meyvesini yediğin ağacın dalını kesme.

 

 

Bir şah delirdiği zaman Kafkaslarda savaşa gider.

 

İtalyanca Atasözleri

 İtalyanca Atasözleri

 

Milletlerin nasıl ki tarihi, gelenek ve görenekleri varsa atasözleri de vardır. Nasihat vermek amacı ile yazılan atasözleri insanlığa doğru yola götürmek için, insanlara mesaj vermek amacı ile söylenmiş daha sonra her milletin atasözü dilden dile dolaşarak bugünlere gelmiştir. Atasözlerinin kim tarafından söylediği belli değildir. Genelde mecaz anlam taşırlar. Nasıl ki Türklerin atasözleri varsa İtalyanların da kendilerine has atasözleri vardır ve bu atasözleri şunlardır:

Rüzgara tüküren, kendi yüzüne tükürür.

İnsan her rüzgarda yelken açmayı öğrenmeli.

 

Evleneceğin kadını ve ineğini kendi köyünden seç.

 Roma bir günde kurulmadı.

 Gözden ırak olan gönülden de ırak olur.

Dilin kemiği yoktur.

 Dost bulan hazine bulmuştur.

Kimin sabrı varsa dünya onundur.

 Büyük acılar, sessizdir.

 Parasız sağlık, yarı yarıya hastalık demektir.

Aslan olarak bir gün yaşamak koyun olarak bin yıl yaşamaktan daha iyidir.

 

 Zaman, büyük bir ilaçtır.

İyi dostlarla iyi bir aile sofrasında asla yaşlanmazsınız.

 

Kadın, kitap, at ödünç verilmez.

 

Tanrı kapıyı kapatırsa pencereyi açar.

 Riske girmeyen, bir şey koparamaz.

 Zaman, büyük bir ilaçtır.

 Geç olması hiç olmamasından iyidir.

 Göze göz, dişe diş.

Olanaksızı isteyerek olası en iyiyi elde ederiz

Vakit, nakittir.

 Para, parayı çeker.

 Yaşa ve yaşat.

Devrilen ağacı herkes oh diye çağırır.

Erkek saltanatını sürer, yöneten ise kadındır.

 

Oyun bitince, şah da piyon da aynı kutuya konur.

 

 Okumuş cahil kadar cahil yoktur.

En iyi zırh, menzil dışında durmaktır...

 

 

Dinlemekten akıl, söylemekten pişmanlık doğar.

Kartal için bir güvercini mağlup etmek bir şeref değildir”

Aygıra şekerini vermeden önce, ahırın kapısını sıkıca kilitle

Güzellik, bakanın gözündedir.

 Duymak istemeyen kadar kötü sağır yoktur.

Son gülen, iyi güler.

Tarih tekerrürden ibarettir.

 Yaşam olduğu sürece umut vardır.

 İştah yedikçe açılır.

 Herkes, her an olgun olamaz.

Biriktirilen bir kuruş, kazanılan bir kuruştur.

Merhamet, yardımseverlik evde başlar.

Zaman, büyük bir ilaçtır.

Türkmenistan Atasözleri

 Türkmenistan Atasözleri

 

Atasözleri kalıplaşmış sözcüklerdir  ve  değişime uğramazlar. Her milletin kendine ait atasözleri bulunur. Atasözleri toplum tarafından benimsenmiş, nasihatler içeren sözlerdir. Her milletin gelenek ve görenekleri, kültürleri farklı olduğu gibi atasözleri de farklı olabilir.   Her ülkenin atasözleri olduğu Türkmenistan’ın da kendine ait atasözleri vardır ve bu atasözleri şunlardır:

Uyuyan yılanın kuyruğuna basma.

 Yola çıkarsan yoldaşını hazırla.

Kurt yavrusu evcil olmaz.

Çürük tahta çivi tutmaz.

Yenilen güreşe doymaz.

 Ölü aslandan diri sıçan iyidir.

 Serpilmeyen tohum yeşermez.


Ak gün ağartır, kara gün karartır.

Çocuk düşe kalka büyür.

Ateşi karıştırırsan söner; komşunu rahatsız edersen göçer.

Cahil bir yaşar, bilgili bin yaşar.

Akıldan iyi zenginlik, sağlıktan kıymetli şey yoktur.

Emeğin olduğu yerde daima bereket vardır.

Bal tatlı, baldan çocuk tatlıdır.

Dağı taşı yel bozar; dostların arasını söz bozar.

Yazın yatan kışın ağlar.

 

Çobanın ayağı yetişmezse, sopası yetişir.

Damla damla göl olur; hiç damlamazsa çöl olur.

Cefayı çeken vefa görür.

Çobanın ayağı yetişmezse, sopası yetişir.

Gönül sığarsa gövde de sığar.

Kazana yanaşırsan karası bulaşır; kötüye yanaşırsan belası bulaşır.

Eski dost düşman dost olmaz.

Yabani gül yaş da olsa dikeni kurudur.

 

Çocuğu büyüten, atı yetiştiren bilir.

Kazana yanaşırsan karası bulaşır; kötüye yanaşırsan belası bulaşır.

Misafirin önüne aş koy; iki elini boş koy.

Sahtekarın yedi millete zararı dokunur.

Aklın yoksa nakle. 

Yiğide savaş bayramdır.

 

Suyun yavaş akanından, yiğidin yere bakanından kork.

Rüzgarlı gün yürü, yağışlı gün yat.

Kendisini övenin ipi çürük olur.

Sabah kalk atanı gör; atandan sonra atını.

Keskin kılıç yanan ateştir.

Her yurdun avını kendi tazısı ile avla.

Kazakistan Atasözleri

 Kazakistan Atasözleri

 

Her ülkenin kendi geçmişine ait atasözleri bulunur. Bu atasözleri o ülkenin, o memleketin insanları için özeldir ve büyük anlamlar içerir. Atasözlerinin kiminde ders verilir, kiminde  tehlikeden korunmak için nasihatler verilir, kiminde kinayeler olur vb.

 Her ülkenin kendine ait atasözleri olduğu gibi Kazakistan’ın kendine ait olan atasözleri şunlardır:

““Baba kocaman dağ, anne ise akan pınardır.”

““Baba iğnenin ucu, anne deliği, çocuk ise ipidir.”

“Kız, babasına yıldız; annesine güneştir.”

“Baş yarılır börk içinde, kol kırılır yen içinde.”

“Çocuğun iyi olursa yerin üstü iyi, çocuğun kötü olsa yerin altı iyidir.”

“Evde kalmış kız er seçmez, ölen er de yer seçmez.”


“On çocuk bir babaya yük olmaz, bir baba on çocuğa yük olur.”

“ Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur.”

“ Açın karnı doyar gözü doymaz.”

“Çocuk terbiyesi beşikten başlar.”

“ Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez.”

“İyi baba kötü çocuğa kırk yıl azıktır.”

“ Çok isteyen azı bulamaz.”

 

“Babadan gören ok yontar, anneden gören elbise biçer.”

“Babanın kıymetini çocuğun olduğunda bilirsin.”

“ Misafir kısmetiyle gelir.”

“ Hasta yatan ölmez, eceli yeten ölür.”

“ Birlik olmayınca dirlik olmaz.”

“ Altın pas tutmaz.”

 

“Babaya güvenme Allah’a güvenmedir, babaya karşı gelme ise Allah’a karşı gelmedir.”

“Ata, uzun kavak ağacı, çocuk ise yaprağıdır.”

“ Beş parmak bir değildir.”

““Ata sanatı çocuğa mirastır.”

“ Ergen gözü ile kız, gece gözü ile  bez almaz.”

“ Ağaç yaprağı ile güzeldir.”

“Dostun bin ise azdır düşmanın bir ise çoktur.”

“Babasına saygı göstermeyen kişiye, çocuğu da saygı göstermez.”

“ Emanete hıyanet olmaz.”

“Atanın sakalına bakma söylediği söze bak.”

“Kocasız karı evde durmaz, bağsız oymak elde durmaz.”

“ Demir tavında dövülür.”

“Ananın öptüğü yere ateş düşmez ok da değmez.”

““Atanın yolu çocuğun yoludur.”

 

“ Çocuğa iş buyur, ardından sen git.”

““Baba yüreği dağdan büyüktür, anne yüreği denizden derindir.”

“ Ucuz etin yahnisi yavan olur.”

“Önce düşün, sonra söyle.”

““Ata, uzun kavak ağacı, çocuk ise yaprağıdır.”

“Kız çocuğu eve sürülen boyadır.”

“İyi gelin kızın gibidir iyi damat ise oğlun gibidir.”

““Ata mesleği çocuğun nasibidir.”

 

“İyiliğe iyilik her kişinin karı, kötülüğe iyilik er kişinin karı.”

“ Yiğit meydanda belli olur.”

“Gönül kimi severse güzel odur.”

İbrani Atasözleri

 İbrani Atasözleri

 


Atasözleri kısa ve özlü olan sözlerdir. Kalıplaşmış kelimelerdir ve hiçbir değişikliğe uğramazlar. Genellikle mecaz anlam içerirler. Gerçek anlam taşıyan atasözleri çok azdır. Her milletin kendine ait atasözleri olduğu gibi İbranilerin kendilerine ait atasözleri vardır. Bu atasözleri şunlardır:

 

İstememek, yapamamaktan daha kötüdür.”

“Kötülük gelmeden iyiliğe değer vermezler.”

“Deli birisinden uzak dur.”

“Borçlu çoğu zaman suçlu olur.”

“Bir gün su içeceğin çeşmeye çamur sıçratma.”

“Seninle alakası olmayan sırrı bilmekte ne fayda var?

“Fakir olmak utanılacak bir şey değildir ama gururlanılacak bir şey de değildir.”

“Altını ve kitabı yere düşürdüysen önce kitabı yerden al”.


“Hayat iyiliğe doğru değişmiyorsa bekle ki kötüye değişecek.”

“Bazen bakış sözlerden daha manalı olur.”

“Seni seven ve senden nefret eden ölümüne inanmazlar.”

“Delikli çuval ağır olmaz.”

“Aptallar ve çocuklar gerçekleri söylerler.”

“Bildiğini söylemek ile söylediklerini bilmek arasında fark var.”

“Borç ala ala zengin olamazsın.”


“Komşunun sakalı yanarken kendi sakalını ıslat.”

“ İyilik, uzun süre akıllarda kalır. Kötülük daha çok uzun süre akıllarda kalır.”

“ Sevgi bittiyse başlamamış demektir.”

“Aşk ne kadar tatlı olursa olsun ondan hoşaf yapamazsın.”

“ İnsana hayatta 3 şey gerek: Sabır, tatlı dil ve sırrı açıklamama marifeti.”

“ Korku olmasaydı günah tatlı olurdu.”

 

 

Arap Atasözleri

 Arap AtasözleriHer milletin kendine ait atasözleri vardır. Bu atasözleri onlar için çok önemlidir ve mesaj niteliği taşır. Nasıl ki Türklerin çok sayıda atasözü varsa Arapların da kendilerine ait atasözleri vardır.


Arap atasözleri şunlardır:

“Allah’ın gülü dikenli yarattığına hayret edeceğiniz yerde, dikenler arasında gül yarattığına hayret ediniz.”

“Yılanın ısırdığı kedi, ip görse yılan sanıp kaçar.”

“Varlıklı adam küllüğe benzer, ne denli doluysa o denli pistir.”

 

“İki karısı olan erkek, iki ateş arasında kalan birine benzer. Hangi yana sokulsa yanar.”

“Yiğit harpte, dost dertte, olgun adam hiddette belli olur.”

“Hapishane bir bahçe içinde de olsa, yine hapishanedir.”

“Talihsizlikler, meziyetleri imtihan eder.”

“Ağızla göz yüreğin aynasıdır.”

“Her şeyi anlamaya çalışan, kahrından ölmeyi de göze almalı.”

“ Sanat, sırrını bilenler için bir tutam otun altında saklıdır. Bu sırrı bilmeyenler onu, bir dağın altında sanırlar.

“Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi var demektir.”

 

“Deve çok ucuz boynundaki şu gerdan olmasa.”

“Bir baba kudretinden aşağı derecede, çocukları kudreti nispetinde, kadını da kudretinin fevkinde giyinmelidir.”

“Yaralı kartala sormuşlar "Niye bu denli hüzünlüsün?" "Beni vuran okun arkasında kardeşimin tüyleri var" demiş.

“Bir şey yapmak isteyen yolunu bulur bir şey yapmak istemeyen nedenini bulur.”

“Kadın gölge gibidir, kendisini takip edenden kaçar, önünden gidenin arkasından koşar.”

“Mide hastalığın evi, perhiz tedavinin başıdır.


“Konuşulanlar kalpten çıkarsa kalbe kadar girer, ama dilden çıkarsa kulağı aşamaz.”

“İnsanlar başarılardan az, başarısızlıklardan çok şey öğrenirler.”

“Mide boş sağlık düzgün, kese boş ahlak düzgün.”

“Gözler sözün kaşığıdır.

 

 

 

 

Boşnak Atasözleri

 Boşnak  Atasözleri


 

Her milletin az ya da atalarından kalma atasözleri vardır. Bu atasözleri insanlığa mesaj vermek amacıyla yazılmıştır. Kimi atasözlerinde  öğüt verme vardır, kimilerinde tehlikeye dikkat çekme vardır, kimilerinde arkadaşlığın önemi, kimilerinde insanların vefasızlığı ve çıkarları ve daha sayamadığımız çok sayıda konu vardır.


 Her milletin atasözü olduğu gibi Boşnakların da kendilerine has atasözleri şunlardır:


*Okuyan bilir, tasarruf edenin malı olur.”

“Körü körüne almak, inanmaktır.”

 “Dostunuza dişlerinizi göstermenizin en güzel yolu, gülümsemektir.”

“Ev kilitliyse, kapalıdır.”


“İnsanoğlu her şeye doyar ama yaşamaya doyamaz.

“Ev toprağın üstüne değil, kadının üstünde durur.”

“Çapasız ekmek olmaz.”

“Derin su temiz, sığ su ise bulanıktır.”

 

“Alışkanlıklar iyi birer kul, ama kötü efendilerdir.”

“İhtiyacı olmayanı satın alan, ihtiyacı olanını da satar.”

“Senin için yalan söyleyen, sana da yalan söyler.”

 

“Söz dinlemeye vakti olmayanın, pişmanlık için çok vakti olur.”

“Aceleyle evlenenin pişmanlığı ağır olur.”

“Başkasının kuyusunu kazan, içine kendi düşer.”

“Kedinin olmadığı yerde, fareler cirit atar.”


“Elindeki serçe, gökyüzündeki güvercinden daha iyidir.”

“Zorluk yoksa kazanç da yok.”

“Dilsizin dili yalancının dilinden iyidir.”

“Bir gün olması, hiç olmamasından iyidir.”

“Köpek köyü için değil kendisi için havlar.”


“Mal bitti, arkadaş gitti.”

“Nerede duman varsa, orada ateş de vardır.”

“Kimin evi neredeyse dünyanın merkezi de orasıdır.”

“Yaşlıların çok olduğu yerde, çocuklar şımarık olur.”


“Sabah akşamdan akıllıdır.”

“Soran hata yapmaz.”

“Her parlayan altın değildir.”

“Talihsizlik hiçbir zaman yalnız gelmez.

“Kan , su değildir.”

“ Düşün, sonra söyle.”

Çin Atasözleri

 Çin Atasözleriİnsanlığa yol göstermek amacı ile yazılmış olan atasözlerimiz vardır. Biz Türklerin atasözleri var ise başka milletlerin kendine özgü atasözleri bulunur ve bu atasözleri  de insanla, insanlığa güzel mesajlar vardır. Yapılması gerekenler , yapılmaması gerekenler, dikkat edilmesi gerekenler gibi bu atasözlerinde anlatılır. 


Çinlilerin kendine göre atasözleri vardır ve onların atasözleri de şunlardır:

 

“Anlatırsanız unuturum,
Gösterirseniz hatırlarım,
Yaptırırsanız anlarım.”

“Akan su asla kokmaz, kapı menteşesi paslanmaz.”

“Aşırı kalabalık tavuk kümesi normalden az yumurta üretir.”

“Akla sırt çevirmektense ölmek daha iyidir.”

“Duyduğuma inanmam; gördüğümün yarısına, yaptığımın tamamına inanırım.”

“Balık mı arıyorsun ağaca tırmanma.”

 

“Dostunun alnındaki sineği baltayla kovalama.”

“Derin olan kuyu değil kısa olan iptir.

“Eğer bir ülkede cücelerin gölgeleri uzamaya başlamışsa güneş batıyor demektir.”

“Evlilik kale gibidir, dışındakiler girmeye, içindekiler çıkmaya uğraşır dururlar.”

“Fidan ekmek için en iyi zaman, yirmi yıl önceydi. Sonraki en iyi zaman ise şimdi.”

“Fısıldanan sözler, çok kere yüksek sesle söylenenden daha uzağa giderler.”


“Gelin ne kadar hamarat olsa da pirinç yoksa pilav yapamaz.”

“İyi cins ata hafif bir darbe, akıllı insana da ufak bir söz ya da işmar yeterlidir.”

“İnciler kumsalda bulunmazlar, eğer bir tane istiyorsan onun için dalmalısın.

“Güneşin doğuşundan batışına kadar acele edenler uzun yaşamazlar.”

“Mahalledeki bütün köpeklerin aynı anda havlaması asla tesadüf değildir.”

 

“Keder kuşlarının başının üzerinde gezinmesini engelleyemezsin, ama saçına yuva yapmasını engellersin.”

“Kişinin aklından geçeni öğrenmek istersen, söylediklerini dinle.”

 “Kızarmış ördeğin ağzına gelmesini bekleyen çok bekleyecektir.”

“Kızgınlıkta bir an sabırlı olursan, yüz günlük pişmanlıktan kurtulursun.”

“Neden birbirimizi öldürüyoruz ki biraz beklesek zaten kendiliğimizden öleceğiz.”

“Sakın bir kaplanın kuyruğundan tutmayın, tutarsanız da sakın, ama sakın bırakmayın.”

“Sevinçli anında kimseye vaatte bulunma. Öfkeli anında kimseye cevap verme.”

“Tanrım! Değiştirilebilecek şeyleri değiştirebilmem için bana güç ver, değişemeyecek şeyleri kabullenebilmem için sabır ver ve bu ikisini ayırt edebilmem için akıl ver.”“Rüzgâr yoksa dalga da yoktur.”

“Önünden gelen bir mızraktan korunmak kolaydır fakat arkandan atılan oktan korunamazsın.”

“Oturarak yapabileceğin hiçbir şeyi ayakta, yatarak yapabileceğin hiçbir şeyi oturarak yapma.”

“Zenginlik gübredir. Yalnızca saçıldığında yararlı olur.”

“Yürüyen bir aptal, oturan iki akıllıdan daha çok yol alır.”

“Uzaktaki su, acil susuzluğu gideremez.”

“Kötü bir şey yapmadıysan şeytanların kapını çalmasından korkma.”

Japon Atasözleri

 Japon Atasözleri

 


Çalışkanlığı ve  azmi ile bilinen Japonlar dünyayı kendilerine hayran bırakmaktadır. Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombalarından sonra hayat ile ilgili umutlarını kaybetmemişler ve tarihlerinden ders alarak kendilerini dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri haline getirmişlerdir. Her milletin kendine ait atasözleri olduğu gibi bu çalışkan milletin de atasözleri vardır.

 

Japon atasözleri şunlardır:


“Bir dostunuz, yemiş bahçesini geziyorsa, dalgın görünmeniz en büyük nezakettir.”

“ Okuduğun her şeye inanacaksan, hiç okuma daha iyi.”

“Kaplanın inine girmedikçe yavrularını çalamazsın.”

 

“Bilgi, eğer bilge değilsen, eşeğin sırtına vurulmuş kitap yükü gibidir.”

“Para kazanmak iğneyle kuyu kazmak gibi; para harcamak kuma su dökmek gibi.”

“Yalan dörtnala gider. Hakikat ise adım adım yürür fakat yine de vaktinde yetişir.”

“Biri  beni aldatırsa yazıklar olsun ona; iki kez aldatırsa yazıklar olsun bana.”

 

“Kızgın adam hayatta girdiği tüm savaşlarda yenik ayrılır.”

“Taş makası kırar, makas kâğıdı keser, kâğıt taşı sarar.”

“ Üç taşınma bir yangına bedeldir.”

 

“Adam mevki sahibi olmaya görsün, köpeği bile mağrur eda takınır.”

“Adam içkiyi içer; sonra içki içkiyi içer; sonra içki adamı içer.”

“ Savaşı bilmeyen, barışı da bilmez.”

“ Sis, yelpaze ile dağıtılmaz.”

“ Göze batan çivi, çekici yer.”

"Dürüstlük en iyi siyasettir."

“ Hızlı giden araba, yana yuvarlanır.”

“ Şarkı söyleyen kuş, kanat çırpmaz.”

“Kör bir dilenci de hiç olmazsa çiçeklerin kokusunu duyar.”

Afgan Atasözleri

 Afgan Atasözleriİnsanlara mesaj vermek amacı ile yazılmış atasözleri her millet de vardır. Çünkü her milletin yaşanmışlıkları, başarılar ve yenilgiler vardır. Bizlere öğüt vermek amacı ile yazılmış olan atasözleri hepimiz geliştirir ve çeşitli konularda da dikkatli olmamız gerektiğini söyler.


Afgan atasözleri de şunlardır:

En büyük ordu bile iyi bir komutan yoksa hiçbir şeydir.

“Açık ağız aç kalmaz.”

“ Akıllı adam önden giderse ardına da bakar.”

 

 Başkası hakkında kötü konuşmak, kendisi hakkında kötü konuşmaktır.

Allah her şeye kadirdir ama açık havada yağmur yağdırmaz.

 Akan su geri gelmez.

Güneşin gölgesi bile uzayıp kısaldığına göre dünyada süreğen bir şey yoktur.

Bir avuç su, karınca için denizdir.


Kaplan öldürür, çakal yararlanır.

Kötü asla iyi olmaz, karayı yıkasan da ak olmaz.

 Bir soğan dahi verirken  dahi gönül alıcı ol.

 Çölde her su iyidir.

Önce günahı işler, sonra şeytanı suçlarsın.

Ha yalan söylemişsin ha geceleyin damdan atlamışsın.

Varlık malda değil, gönüldedir.


Bir köpek bir gölgeye havlar, bin köpek o köpeğin sesine  havlar.

İçteki ağrıyı  dilim dilim  dilmek olmaz.

Kötü kadın dar ayakkabı gibidir.

Yabanın ateşi, kardan soğuktur.

Söylenen söz geri alınmaz.


Zeki insan, bir taşa iki kez dokunmaz.

Kendi sokağında, pis köpek bile  kaplandır.

O denli tatlı olma ki seni yemesinler.

Kötü şeylere yavaşa, iyi şeylere hızlı davran.