Piri Reis Hakkında Araştırma Yapınız.

 Piri Reis Hakkında Araştırma Yapınız.

 

Asıl adı  Muhyiddin Piri Bey olan Piri Reis Osmanlı Türk denizcisi ve kartograftır. Kendisi Karamanlı bir ailenin çocuğu olarak bilinmektedir.  Çeşitli haritalar hazırlamış ve bunları en güzel şekilde resmedebilmiştir. Piri  Reis’in en önemli eseri denizlik ile ilgili yazdığı Kitab-ı Bahriye adlı eseridir. Piri Reis  kendisi gibi denizci olan amcası Kemal Reis ile birlikte İspanya’daki Müslümanlara yardıma gitmiştir. Orada zulme uğrayan Müslümanları amcası ile birlik  olup  Kuzey Afrika’ya taşımıştır.


 Başarılarından dolayı Osmanlı Donanmasında yer almıştır. Venediklilere karşı Osmanlı donanmasında yer alan Piri Reis bu sayede ilk kez savaş kaptanı olarak görev almıştır. Venediklilere karşı başarı sağlanınca Venedikliler barış istemek zorunda kalmıştır. Gezdiği yerlerden ve yaşadığı olaylardan etkilenerek   Kitab-ı Bahriye adlı eserin taslağını hazırlamaya başlamıştır. Çeşitli haritalardan ve kendi gözlemlerinden yola çıkarak ilk dünya haritasını hazırlamıştır. Piri Resi Kitab-ı Bahriye adlı eserini  İbrahim Paşa aracılığı ile  Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman’a sunmuştur. Osmanlı donanmasında yaptığı son görev idamıyla sonuçlanan Mısır Kaptanlığı oldu. 
Portekizliler ile savaşırken onlardan rüşvet aldığı iddia atıldı ve daha çok sayıda iddialar ortaya atıldı. Tüm bunlardan dolayı Kanuni Sultan Süleyman’ın fermanı üzerine  Kahire’de boynu vurularak idam edilmiştir. Piri Reis idam edildiğinden seksenli yaşlarındaydı. Kendisi idam edildikten sonra  kalan her şeyi devlete geçti ve terekesine devlet el koydu.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme