“Alçak Uçan Yüce Konar, Yüce Uçan Alçak Konar.” Atasözü İle İlgili Kompozisyon Yazınız.

 “Alçak Uçan Yüce Konar, Yüce Uçan Alçak Konar.” Atasözü İle İlgili Kompozisyon Yazınız.

 

Yüksekten uçan kuşlar  çok yorulur, yıpranır ve yere indiği zaman kuşta derman kalmaz. Yere indiği zaman da bir daha yüksekten uçmaya kalktığında  zorlanmaya ve daha çabuk yorulmaya başlar. Alçaktan uçan kuşlar ise fazla yorulmadığı için  gerektiğinde daha kolay yükselebilirler ve sürekli yüksekten uçanlar kadar zorlanmazlar.


 Alçak uçan yüce konar; yüce uçan alçak konar atasözü ile anlatılmak istenen ve verilmek istenen mesaj da şudur: Alçakgönüllü olan insanlar başkalarına kibirli davranmadığı için, her zaman güzel ahlaklı ve iyi oldukları için böyle kimseleri toplum el üstünde tutar ve toplum tarafından her zaman değerli şahıs olarak nitelendirilirler. Böyle kimseler her zaman yüceltilir ve onların saygınlığı toplum içinde hiçbir zaman azalmaz. Alçakgönüllü olmayan, insanlara tepeden bakan, onlara burnunu kıvıran ve insanların hiçbir şeyini beğenmeyen kendini beğenmiş zavallı kimseler de böyle olduğu için toplumda hiçbir değere sahip olmazlar ve toplum tarafından dışlanırlar ve asla yüceltilmezler.


  İşte bu durumda olmamak için her zaman alçakgönüllü insan olmalıyız, insanların kalbine girmeliyiz, onların gönüllerinde yer edinmeliyiz ve bizi gördükleri zaman insanların içi gülmeli, yüzü aydınlanmalıdır. Kimseyi hor görmemeliyiz, kendimizi de diğer insanlar gibi görmeliyiz ve kimsenin kimseden üstün olmadığının bilincinde olan mütevazi insanlar olmalıyız.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme