Z Harfi İle İlgili Tüm Atasözleri ve Anlamları

 Z Harfi İle İlgili Tüm Atasözleri ve Anlamları


Zahmetsiz rahmet olmaz: Her verimli sonuç, disiplinli bir çalışma sayesinde olur.

Zahirenin ambarı sabanın ucundadır: Toprak işlenmediği zaman ambarlarda hiç bir şey olmaz. Verimli sonuç işe verilen önem sayesinde olur.

Zaman sana uymazsa, sen zamana uy: Zamanı kendimize uyduramıyorsak, biz zamana uygun davranmalıyız. Burada anlatılmak istenen ve verilmek istene bir diğer mesaj ise anlayışlı ve uyumlu olmamız gerektiği ile ilgilidir.

Zararın neresinden dönülse (dönersen) o kârdır: Zararın neresinden dönersek dönelim bizim için kazanç gibi olur. Zararımıza olan işten hemen geri çekilmeli, daha fazla zarar etmemek için mantıklı davranmalıyız.

Zaman insana her şeyi öğretir: Büyük işlerin sonucu süreç gerektirir. Yapılacak işlere gereken zaman harcanmalıdır ve işlerde acele edilmemelidir.

Zan, hatıranın yalanıdır: Sanmak kesinlik taşımaz. Sanmak kesinlik bildirmediği için hatıralarımızın  gerçekliği tartışılır. Sanılara uyarak gerçek dışı davranışlarda bulunmamalıyız.

Zor, oyunu bozar: Olağan gelişimini izleyen iş, zor karşısında bozulur. Güçlü kişinin isteği yerine getirilir.

Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz: Zengin ayıbını parası ile örter. Yolsu kişi de parası olmadığı için hastalığını kendi kendine çeker.

Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır: Zengin imkanları çok olduğu için , her sıkıntısını giderebilir ama fakirin parası az olduğu için o her sıkıntısını gideremez.

Zemheride sür de çalı ile sür: Kışın çift sürülürse verim daha fazla olur. Elverişli koşullarda yapılan işlerden daha çok verim alınır.

Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar:  Fakir kimse vaktini zenginin malını konuşmakla geçirir. Başkalarına özenmek yerine, kendi işimize bakmalıyız.

Zürefânın düşkünü, beyaz giyer kış günü: Önce varlıklı olup da mevsimine göre giyinen kişi, düşkün olunca bunu yapamaz.  Daha önce iyi bir durumdayken bulunduğu iyi konumu kaybeden kişi uygun olmayan, yerli yersiz davranışlarda bulunur.

 Zulüm ile abat olanın akıbeti berbat olur: Zorbalıkla varlık sahibi olanın sonu kötü olur. Kimsenin hakkını yememeliyiz yoksa bizim de canımızı bir güzel yakarlar.

Zorla güzellik olmaz: Çirkin bir zorla güzelleşemez. Her şeyi kendi doğallığına bırakmalıyız.

Zengin kesesini döver, züğürt dizini: Zengin malı ve mülkü ile gösteriş yaparken, yoksul da dizlerini döver. İnsanların toplumsal yaşamları arasındaki dengesizlik birine mutluluk getirirken, diğerine de mutsuzluk getirir.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme