Y Harfi İle İlgili Tüm Atasözleri ve Anlamları

 Y Harfi İle İlgili Tüm Atasözleri ve Anlamları


Yağmur yağarsa gelinin gözü yaşlı olur: Yağmur verimi artırdığı için gelin daha çok çalışmak zorunda kalır. Kırsal alanlarda kadının üzerindeki yükün azaltılması gerekir.

Yağmur yağsa kış değil mi, kişi halini bilse hoş değil mi?: İçinde bulunduğumuz durumu bilerek hareket etmeliyiz.

Yay yiyen köpek tüyünden belli olur: Yağ yiyen köpek besili olur, iyi olur. Durup dururken bir anda hayatı normal düzeyden yükseğe çıkarsa o kişi hakkında şüphe duyulur ve o kişi için çalıp çırpıyor denilir.

Yağına kıymayan çöreği zor yer: Ürünün iyi olması için gereken emek ve harcamadan kaçınılmamalıdır.

Yaban arısı kılavuzsuz olmaz: Yabancısı olduğumuz yerde, yol gösterici olmadan dolaşamayız.

Yağına göre tavası, kuyusuna göre kovası olmalı: Araç ve gereçler, yapılacak işlerin durumuna göre ayarlanmalıdır.

Yağmur yağsın da varsın kerpiçci ağlasın:  Toplumsal çıkarlar uğruna gerekirse bireysel çıkarlardan feda edilmelidir.


Yalancının mumu yatsıya kadar yanar: Yalanın ömrü az olur.

Yalancının yalanı tükenmez: Yalancılığı meslek edinenler her konuda söyleyecek yalanı bulur.

Yalan dinlemek, yalan söylemekten güçtür:  Yalan söylendiğini bilerek dinlemek, söylemekten zor gelir.

Yağmurda düşmanın koyunu, dostun atı salsın:  Dostumuzun zararına olacak  bir durumu istememeliyiz.

Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış: Yalancı doğru söylese bile bir daha kimse ona inanmaz.

Yalanla iman bir arada durmaz: İnançlı kimse yalan söylemez.

Yara sıcakken sarılır: Olaylara gerektiği zaman ve hemen tepki göstermek gerekir.

Yapmak güç, yıkmak kolay: Yapmak güç ve emek ister. Yapıcı  olmalı, yıkıcı olmamalıyız.

Yâr anar, düşman kınar: Dost sevdiğini sevgi ile anarken düşman da kınar. Hatırlanmak için dostluğumuzu geliştirmeliyiz.

Yanlış hesap Bağdat’tan döner:  Yanlış hesapla Bağdat’a gidilse yanlış hesap oradan da döner.

Yar yıkıldığı gün tozar: Yar yıkılınca toz çıkarır. Zararlı işlerden, olduğu gün etkileniriz.

Yanık yerde ot tez biter: Yanık yerin külü gübre yerine geçer, otu besler. Üzüntüler ve sıkıntılar da başarıya hazırlık aşaması olur.

Yalnız öküz boyunduruğa (çifte) koşulmaz: Boyunduruk iki öküz içindir. İşimizde gerektiği kadar kişi çalıştırmalıyız.

Yanmış harmanın öşrü (vergisi) olmaz:  Yanmış harmanda tahıl olmadığı için , vergisi de olmaz. Vergi verecek durumu olmayandan vergi alınmamalıdır.

Yasak arzu doğurur: İnsan, yaradılışı gereği, yasak olan şeylere ilgi ve merak duyar.

Yaramaz yarasız olmaz: Söz dinlemeyen kişiler yaradan bereden kurtulamazlar.

Yaş kesen baş keser:  Yeşil , yaş, genç ağaçları kesen kişi insan ölüdrmüş kadar suç işlemiş sayılır. Doğayı korumalıyız ve yaş kesenleri de affetmemeliyiz.

Yarım hekim candan, yarım hoca dinden eder: Doktorluğu iyi bilmeyen biri insan canı ile oynar. Dini eğitim almamış olan biri de yanlış bilgiler verir. Her işi bilene yaptırmalıyız.

Yasemin yücede biter, kokusu âleme yeter: Yasemin çiçeği yüksek yerlerde biter ve kokusu her yana yayılır. Lider konumundakiler, herkesi yararlı olurlar.

Yârân kusuruna bakan, yârânsız kalır: Sevdiğinde kusur arayan, sevgilisiz kalır.

Yaş ot yanmaz, elçi öldürülmez: Yaş ot yanmaz, başkası adına gelen kişiye de  zarar verilmez. Başkasının bize gönderdiği aracıya zarar vermemek gerekir. Çünkü o kişi aracıdır.

Yıkmak kolay, yapmak güçtür: Yıkıcı olmamalı, yaratıcı ve yapıcı olunmalıdır.

Yıkma yıkılırsın: Kötülük eden kötülük bulur.

Yıkılan ağaca balta vuran çok olur: Düşen kişiye saldıran ve darbe vuran çok olur.

Yıkılmış yıkılmışı sever: Zor durumda olan her iki tarafta birbirini daha iyi anlar.

Yerini bilmeyen, yılda bir kat urba eskitir: Özensiz giyen kişiye giysi dayanmaz. İnsan giyimine ve kuşamına dikkat etmelidir.

Yetim malı ateşten gömlektir: Yetim malı yiyen bedelini ağır bir şekilde öder.

Yerine düşman gelin yerine yerine, boyuna düşmeyen esvap sürüne sürüne eskir: İyi bir evlilik yapmayan üzüntüyle, boya uygun gelmeyen kıyafet de  yerlerde sürünerek yıpranır. Nerede bulunması gerektiğini önceden iyi tespit edememiş kimseler zarar görür.

Yerdiğin oğlan yer tutar: Küçümsenmiş olan kişi gün gelir ileride önemli biri olabilir. Kimseyi küçümsememek gerekir.

Yıl uğursuzun, eyyam uğursuzun: Asalak kimse, emek edenin sırtından geçinir. Kendimizi ve içinde yaşadığımız çevremizi asalaklara kullandırmamalıyız.

Yılan sokan uyumuş, aç kalan uyumamış: Aç kalan, yılan sokmasından daha kötü ve rahatsız edicidir.

Yılan doğrulmayınca deliğe giremez: Durup dururken hiçbir şeye sahip olamayız.

Yiğidin malı meydandır: Yiğit kimse malını saklamaz.

Yiğit ekmeğiyle yiğit beslenir: Bir yiğidi ancak başka bir yiğit besleyip koruyabilir.

Yiğit arkasından vurulmaz: İnsanı arkasından vurmak yiğitlik değildir.

Yiğit bin yaşar, fırsat bir düşer: Her zaman aynı fırsatı yakalayamayız.

Yiğit yarasına yiğit katlanır: Zayıf ve kötü biri, yiğidin derdine ortak olamaz.

Yiğit lakabıyla anılır:  Yiğit, yaptığı iyilikler ile anılır.

Yiğit meydanda  belli olur:  Yiğitlik sözle olmaz, iş başında belli olur.

Yiğit yiğide at bağışlar:  Yiğit insan kendi gibi olanlara da büyük iyilikler der. Herkese hak ettiği değeri vermek gerekir.

Yoğurdum ekşidir diyen olmaz: Kimse malının kötü olduğunu söylemez.

Yok büyümez, arık büyür: Var olmayan şey büyümez. Hayal peşinde koşmamalıyız.

Yol bilen kervana katılmaz: İşini tek başına yapabilen kişinin kimseye gereksinimi yoktur.

Yokluk varlıkta, güçlük darlıkta:  Yokluk varlıkla giderilir, darlık sıkıntı yaratır.

Yoktan yonga çıkmaz: Yoksulun kimseye yararı olmaz.

Yol ile giden yorulmaz: Her konuda yol yordam bilerek hareket etmeliyiz.

Yolcu yolunda gerek: Yolcu yolundan kalmamalıdır.

Yorgun öküzün ıslık canına minnet: Yorgun öküze ıslık ninni gibi gelir. Yorgun kişileri çalıştırmamalıyız.

Yumurtada kıl bitmez: Koşulların imkan vermediği ortamdan verim alınamaz.

Yumurtlayan tavuk bağırtkan olur: İş yapan kişi, konuşarak çevresindekileri de çalıştırır.

Yurdun otlusundan, kutlusu yeğdir: Yurt bağımsız değilse, güzelliğinin bir anlamı yoktur.

Yumurtadan çıkan yine yumurta çıkarır: Bir kısım canlılar soylarının özelliklerini taşır.

Yordamsız elin kazası çok olur: Eli işe yatkın olmayan kişi çok kaza yapar.

Yüz verme arsız olur, az verme hırsız olur: Çocuk şımartılmamalı ama gereksinimlerini karşılanmalıdır.

Yuvayu yapan dişi kuştur: Evdeki huzuru ve düzeni sağlayan kişi kadınlardır.

Yürük ata kamçı olmaz: (Yürük at kamçı değdirmez.): Çalışkan kişiyi uyarmaya gerek kalmaz.

Yük altında eşek kalır: Kişilikli insan, kendisine  yapılan iyiliğin altında kalmaz.

Yüzü güzel olanın huyu da güzel olur: İnsanın iç güzelliği dışına yansır.

 

 

 

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme