“Ağaç Kökünden Yıkılır.” Sözü İle İlgili Kompozisyon

 “Ağaç Kökünden Yıkılır.”  Sözü İle İlgili Kompozisyon
Temelde bir bozukluk varsa ufak tefek ayrıntıların  değiştirilmesi o temelin yapısını iyi bir hale getirmez. Yani önce temeli sağlam atmak gerekir. Temel sağlam olduğu zaman o temeli hiçbir güç yıkamaz. Ağaç kökünden yıkılır atasözü ile anlatılmak istenen de budur. Ağaç kökünden yıkıldığı zaman  artık ağaç diye bir şey ortada kalmayacaktır. O ağacın ne dalını, ne yaprağını, ne de meyvesini bir daha asla göremeyeceğiz demektir. Çünkü ağacı kökten yok etmişiz, yıkmışız ve onun toprak ana ile olan bağlantısını koparmışız.

 İşte toplumlar da böyledir. Bir toplumda geçmişten beri gelen adaletsizlik varsa, riyakarlık, yalan varsa, o toplumun insanları çıkarları için her türlü yolu meşru görüyorsa o toplum temelden bozuktur ve yıkılmaya, yok olmaya mecburdur. Çünkü o toplumun temel ahlaki değerleri en başından oluşmamış, insani değerlere önem verilmemiş, her zaman güçlü ve zalim olanın yanında durulmuştur. Güçlü olanın en büyük ayıbında hiç kimsenin gıkı çıkmamış, güçsüz olanın en ufak ayıbında ise  güçsüz olana en ağır hakaretler edilmiş, onun duyguları , düşünceleri yok sayılmıştır. Temel böyle bozuk olduğu zaman da böyle toplumlar uzun süreli yaşayamamış ve dağılmıştır. Onun için bir şeyin temelden güzel, sağlam olması gerekir. Bu durum bir aile için de geçerlidir. Aile içinde anne ve baba birbirine karşı saygısız ve ağızlarında her türlü küfür varsa, her türlü ahlaksızlık o aile içinde hüküm sürüyorsa  ve çocuklarda böyle anne babayı örnek alıyorsa o aile temelden çürüktür ve en kısa zamanda dağılmaya mahkum kalacak ve toplum için de kötü bir örnek oluşturacaktır. 

İşte tüm bunlardan dolayı her şey temelden iyi olmalıdır. Temelden adalet olmalı, insan hakları olmalı, güzel ahlak olmalı, insana insan olduğu için değer verilmeli, insana kuruşuna göre değil duruşuna göre önem verilmelidir. Böyle olduğu zaman o temel sarsılmaz ve kimsenin de bu temeli sarsmaya yok etmeye hiçbir zaman gücü yetmez. Yeter ki temeli  çürük tahta üzerine inşa etmeyelim.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme