Sizce Öğretmen ve Öğrenci İlişkileri Nasıl Olmalıdır? Konulu Kompozisyon

 Sizce Öğretmen ve Öğrenci İlişkileri Nasıl Olmalıdır? Konulu Kompozisyon   

  


Öğretmen ve öğrenci eğitim ve öğretim sürecinde birbirini tamamlayan bir bütündür. Öğretmen öğrencileri için elinden gelen her türlü özveriyi göstermeli, öğrenciler de öğretmenin özverisine karşı üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmelidir. Öğretmen ve öğrenci arasında sevgi ve saygı olmalıdır. Öğretmen öğrencileri arasında hiçbir ayrım gözetmeden onları sevmeli ve onlara ilgi göstermelidir. Sadece çalışkan öğrenciler ön planda tutulmamalı, fazla konuşmayan, çekingen ve tembel öğrenciler ile de öğretmen aynı şekilde ilgilenmeli ve onları da çok sevmelidir. Öğrenciler de öğretmenlere karşı saygılı olmalı ve ahlaklı olmalıdır.

 Öğretmenlerinin değerli olduğunu ona hissettirmeli ve öğretmenlerini kıracak davranışlardan kaçınmalıdırlar. Öğretmen ve öğrenci arasında belirli bir mesafe olmalı ama ölçülü düzeyde de samimiyet olmalıdır. Öğretmenler öğretmen olarak kalmalı, öğrenci de öğrenciliğini yapmalıdır. Öğretmen öğrencilerine karşı hoşgörülü olmalı, en ufak bir sorunda öğrencilerini fiziksel ya da psikolojik olarak cezalandırmamalıdır. Öğrencilerin seviyesine inmeli, kendini öğrencilerinin yerine koyarak empati kurmalı ve öğrencileri için çok çalışmalıdır. Öğretmen ve öğrenci arasında iş birliği olmalı, ortak anlayış olmalı ve birlikte güzel işler ortaya çıkarılmalıdır. Tüm bunlar karşılıklı sevgi ve saygı olduğu zaman gerçekleşir. İyi bir öğretmen hemen telaşa kapılmamalı, bir olay karşısında sakinliğini koruyabilmelidir. Öğretmen ön yargılı olmamalı, tutarlı davranışlar sergilemelidir. Öğretmen ve öğrencisi arasında  önemsenme duygusu olmalı, öğretmen ve öğrenci arasında açıklık olmalı ve her iki tarafta birbirini anlayacağı şekilde iletişim kurmaya çalışmalıdır.

 Öğretmen öğrenciye emirler yağdırmamalı, onun bilgisi ile alay etmemeli ve öğrenciyi mutsuz edecek mimik hareketlerinden kaçınmalıdır. Sürekli ahlak dersi vermeye çalışmak, sürekli çocuğu eleştirmek öğrenci ve öğretmen arasında iletişimde sorunlar ortaya çıkarır. Öğrencilere ad takılıp alay edilmemelidir. Öğretmen öğrenciye güven vermeli ve öğrencinin kendini değerli bir birey olarak hissetmesi sağlanmalıdır. Tüm bunlar olduğu zaman öğretmen ve öğrenci ilişkisi de sağlıklı olur.                     

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme